Pokiaľ  Vám Váša servisná firma nenainštalovala prepojenie elektonickej pokladne s PC, postupujte podľa tohto návodu.

32 - Euro-50TE Mini

35 - Euro-50TE Medi

 

Stiahnite si ovládač pre USB pre PC z tejto adresy : www.deson.sk/Pokladne/elcom-cdc-s.zip

Stiahnite si komunikačný program s PC : www.deson.sk/Pokladne/ecrdll_ver2_16_00_284.zip

Na PC si vytvorte adresár : c:\Elcom a do tohto adresára nakopírujte obsah súboru elcom-cdc-s.zip a rozipujte ho do tohto adresára.

Registračnú pokladnicu zapnite a pripojte k PC.

Následne zvoľte Správu počítača – pravým klikom na Tento počítač  a voľba Spravovať.

Zvoliť Správcu zariadeni a v tomto Ostatné zariadenia.

Kliknúť pravým tlačidlom na Ostatné zariadeniaEuro-50 Mini port a zvoliť Vlastnosti a následne Ovládač .

Následne zvoliť Aktualizovať ovládač a zvoliť Vyhľadať softver v tomto počítači.

Zvoliť cestu k adresáru : c:\Elcom

Stlačiť Ďalej.

Po dokončení inštalácie si zapamätaje COM port – v našom prípade COM6.

Nainštalujte Komunikačný program zo súboru ecrdll_ver2_16_00_284.exe. Inštaláciu vykonajte ako Správca-Administrátor

Týmto krokom je počítač pripravený na komunikáciu s el. pokladňou.

Nainštalujte Update programu DESON Dental.

Program naštartujte a zvoľte nastavenia.

Zvolte pokladňu Elcom.

Spustite komunikačný program.

Nastavte Komunikačný port COM na hodnotu z predchádzajúcej inštalácie.

Nastavte typ Registračnej pokladne.

Ostatné nastavenia nemusíte meniť – potvrdiť tlačidlom OK.

Program môžete otestovať prostedníctvom tlačidla Otestovať.

Použitie :

V pokladničnej knihe cez menu Pokladňa:

Význam príkazov

Blok – vytlačí pokladničný blok

Vrátenie – vytlačí zrušenie pokladničného dokladu

Spôsob platby – určuje spôsob platby - pri Euro 50 mini nefunguje Spôsob platby poukazom

Cena k úhrade – určuje cenu, ktorá sa má platiť kartou

Vytvoriť duplikát účtenky – vytvorí kópiu účtenky.

Rovnaký význam majú aj príkazy pri pokladničnom bloku.