V menu Start najdite položku Ovládacie panely. Kliknite na túto položku.

V tejto zložke vyberte Miestne a jazykové nastavenia.

Zvoľte Vlastné nastavenie

Zmeňte desatinný oddeľovač na desatinnú bodku.

Všetko potvrďte stlačením OK.

Navrat späť