Cenník produktov a služieb ( Spoločnosť nie je platcom DPH )

Upgrade programu

Návšteva u klienta ( len na výslovné požiadanie klienta )


Bankové spojenie : TatraBanka č.ú. 2622001648/1100 IBAN: SK02 1100 0000 0026 2200 1648

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri, Okresný súd Bratislava, Oddiel Sro, Vložka číslo:  13622/B