Efektívna práca s pripojenou pokladnicou.

Pre najefektívnejšiu prácu s pokladnicou urobte následovné nastavenie v „Nastavenia“ – „Základné“

Nasledne sa Vám pri „Databázy“ – „Bodovník“ zobrayí následovné:

Červene označený stĺpec predstavuje cenu za výkon ambulancie bez ohľadu na cenu preplácanú poisťovňou. Táto cena sa pri platbe cez poisťovne prenáša do pokladničného bloku.

Následne pri zadaní výkonu V02 do karty výkonov

A následnom stlačení „Pokladničný blok“

Vám pokladničný blok automaticky vypočíta rozdiel medzi Vašou cenou a cenou, ktorú prepláca poisťovňa pacienta.

Pri stlačení tlačidla „Blok“, je automaticky vygenerovaný pokladničný doklad s cenou, ktorú platí pacient.

Upozornenie: do pokladne sa prenášajú len údaje v riadku zakončeného „€“.

Rovnaké obmedzenie platí aj pre vrátenie platby prostredníctvom „Vratenie“.

Ceny v bodovníku sú rozdelené na skupiny. Skupina „A“ znamená, že výkon je plne hradený poisťovňou.

 Skupina „B“ znamená, že výkon je čiastočne hradený poisťovňou

 V prípade, že cena ambulancie je vyšia, ako cena preplácaná poiťouvňou, tak na cenníku sa uvádza:

 

Problém rozdielu medzi cenou ambulancie a cenou, ktorú si musí pacient doplatiť je možné riešiť Doplatkom k výkonu A02.

 

Následne pokladničný blok bude vyzerať následovne:

 

Ak nazvete Doplatok rovnako ako výkon, potom pri zadanom výkone a voľbe Pokladničného bloku sa zobrazí:

Pre prípad, že výkon je v skupine „B“ blok vyzerá následovne: