Otázky a odpovede (FAQ) - možno aj Vy si tu nájdete riešenie svojho problému

Vaša otázka k programu : deson@deson.sk napisať firme Deson


Otázka: Kumulovaná platba z viacerých návštev.

Pri návšteve pacienta vytvorím pokladničný blok, ktorý vytlačím a pacient si prácu zaplatí. V prípade že si pacienta predvolám aj na ďaľšie dni, prácu mu neúčtujem hneď, ale až v deň jeho poslednej návštevy. Ako mám vedieť, ktorý pacient si už stomatologické výkony zaplatil a ktorý má voči mne ešte dlh? Ja to riešim tak, že vždy po zázname do karty VÝKONY si vytvorím pokladničný blok a miesto vygenerovaného čísla napíšem písmeno "N", ako NEPLATIL. Takto mi vzniknú pokladničné bloky s číslom a pokladničné bloky s písmenom "N". Keď si takýto pacient dlh vyrovná, vytvorím mu nový pokladničný blok, kde bude súčet všetkých "dlhov" a následne pokladničné bloky s písmenom "N" vymažem. Je to síce prehľadný, ale velmi komplikovaný postup.

 Odpoved: - Doporučujeme jednoduchšie riešenie: do poznámky v karte pacienta zaznamenať dátum - začiatok procesu neuhradených návštev , prípadne daľšiu informáciu, čo nezabudnúť pri záverečnom účtovaní. Po zaznamenaní výkonov pri poslednej návšteve, vo výkonoch je možné zvoliť zobrazenie "Všetky výkony u daného pacienta". V tejto variante zobrazenia je možnosť tvorby pokladničného bloku pre výkony v stanovenom časovom období. Stačí len použiť dátumový rozsah od prvého ošetrenia po posledné.
Návrat na obsah


Otázka: - Prenos údajov na iný počítač.

Doma máme výkonný počítač. Zaujíma ma možnosť prenosu dát z pracovného počítača domov. Doma by som chcel spracúvať dávky na konci mesiaca a potom ich poslať mailom.

 Odpoved: - Prenos na domáci počítač je úplne jednoduchý, cez zalohu na disketu, a doma cez obnovu z diskety. Pre odosielanie mailom potrebujete len vedieť mailovu adresu poisťovne. Odosielanie je možné v programe hneď po vytvorení dávky.
Návrat na obsah


Otázka: - Účtovanie rozdielových cien medzi poisťovňou a ambulanciou.

Neprišiel som na to, ako uviest cenu ambulancie, aby počítač automaticky vyhodil rozdiel doplatku medzi cenou hradenou poisťovňou a našou. Doplňoval som v doplatkoch, ale to je podľa mňa niečo iné.

 Odpoved: -Pri tvorbe pokladničného bloku program zistuje cenu ambulancie a cenu poisťovne. V prípade rozdielu je tento automaticky doúčtovaný do pokladničného bloku. V prípade, ze cena ambulancie je totožná s cenou poisťovne, položka sa v pokladničnom bloku vôbec neobjaví. Toto sa týka bodovníka a protetiky. Doplatky sa objavia vždy. Tie nemajú s poisťovňami nič spoločné. Tam sú Vaše privátne výkony, doplatky a materiály.
Návrat na obsah


Otázka: - Jednokrokové upgrade o niekoľko verzií

Mám verziu 5312 a chcel by som prejsť na verziu 5318. Musím upgradovať priebežne všetky verzie?

 Odpoved: - Nie, program umožnuje prechod z akejkoľvek nižšej verzie, na akúkoľvek vyššiu verziu. POZOR-spätne uz prechod nemusí byt úplne korektný.
Návrat na obsah


Otázka: - Evidencia rtg snímkov v programe

Čo potrebujem k tomu ,aby som mohla používať program na ev. rtg snímkov?

 Odpoved: - Mať snímky v digitálnej forme (format BMP, JPG, JPEG, WMF). T.j. ak ich máte teraz len fyzicky stačí Vám vhodný scaner - JPG format má každý, pričom kvalita závisí od Vašej finančnej situácie. Nasledne môžete snímky priamo v programe priradovať pacientom.
Návrat na obsah


Otázka: - Prenos údajov o pacientoch z iného programu

Pracujem s iným programom. Dajú sa z neho preniesť výkony, alebo musím začať s prázdnymi kartami?

 Odpoved: - Výkony sa preniesť nedajú. Základné údaje o pacientoch sa však dajú preniesť pomocou kapitačnej dávky C-148 (C-149), ktorú by mal vedieť vyrobiť každý zubársky program. Náš program má v Hlavnom menu/Service/C-input importovaciu funkciu pre túto dávku a vytvorí Vám karty pacientov s priezviskom, menom, rodným číslom, poisťovňnou a adresou. Je vhodné preto pôvodný pogram pre kontrolné a archívne účely ponechať.
Návrat na obsah


Otázka: - Vyhodnocovanie viac lekárov

Zamestnávam lekára, chcem evidovať jeho výkony, ale urobiť len jeden výkaz. V časti "Nastavenia" je táto možnosť zablokovaná. Prečo?

 Odpoved: - Táto volba je zablokovaná iba v prípade, že ste práve prihlásená ako nie "Hlavný lekár", teda ako zamestnanec. Zamestamnec si nemá čo pozerať celkové výkazy, iba svoje. Pokiaľ budete prihlásená ako hlavný lekár, možte si voliť či zobraziť len Vaše výkony alebo všetky. ( Netreba chodiť do "Nastavení" prepínať nastavenie, stačí v Hlavnom menu na paneli Zúčtovacie doklady kliknúť na písmeno A - aktuálny lekár, prípadne V - všetci lekári.) Ked však chcete "zapisovať" výkony inému lekárovi musí byť prihlásený ako aktuálny lekar on.
Návrat na obsah


Otázka: - Nedarí sa mi zapísať diagnózu so štvormiestnym kódom

Podľa nového nariadenia sa majú zapisovať diagnózy v štvormiestnom kóde MKCH10. Toto sa mi však vo Vašom programe nedarí. Program túto možnosť ešte neumožňuje, alebo treba niekde niečo nastaviť?

 Odpoved: - Túto možnosť samozrejme program umožňuje, ale práve to, že program striktne dodržuje normu MKCH10 (Jedno písmeno a tri číslice), robí lekárom problém. Sú totiž zvyknutý na zápis napr. K02.2 , čo nieje štvormiestny, ale päťmiestny zápis. Norma, tak ako aj dávky poisťovní nerátajú s bodkou a veľa klientov si takú drobnosť neuvedomí. Pokial bude zápis diagnózy prevedený formou K022, teda presne podľa MKCH10, program sa bude správať úplne korektne a tento štvormiestny zápis bezproblémovo umožní.
Návrat na obsah


Otázka: - Access violation ... Error in module "Dental.exe" ....

Mám nepríjemnú skúsenosť s programom Dental. Občas - nepravidelne - raz za približne tri tyždne sa mi program, hlavne pri, alebo po tlači dokumentov zasekne. Zobrazí hlášku "Access violation....." a musím ho komplet reštartovať.

 Odpoved: - Toto chybové hlásenie sa zobrazí pri nekorektné nainštalovanom drivery tlačiarne. Doporučujeme preto tlačiareň odinštalovať a znova nainštalovať. Nainštalovať s pokiaľ možno najnovším driverom príslušnej tlačiarne, ktorý je obyčajne výrobcom poskytnutý na jeho domovských internetových stránkach.
Návrat na obsah


Návrat na obsah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrat na obsah