Oznámenie o GDPR.

 

V súvislosti s nadobúdajúcou účinnosťou nariadenia o GDPR upozorňujeme uživateľov nášho programu DESON DENTAL, že firma v tejto súvislosti v programe nebude robiť žiadne úpravy. Aby ste predišli komplikáciam s uplatňovaním GDPR v praxi, pre budúcnosť Vám doporučujeme obrátiť sa na firmu Počítače a programovanie s.r.o. (https://stomatolog.pap.sk/) , ktorá má uvedené GDPR požiadavky zabudované už v svojom programovom vybavení. Prosíme zamyslite sa nad užitím GDPR, nakoľko Vám v budúcnosti hrozia dosť vysoké pokuty a firma DESON Vám negarantuje, že ich nejakým spôsobom obídete.

Doporučenie: Nahraďte existujúci program DESON Dental programom od firmy Počítače a programovanie s.r.o.

 

Dôležité oznámenie

 

Po dlhom a náročnom zvažovaní sme dospeli k rozhodnutiu, že Firma DESON s.r.o. od 1.1.2018  nebude podporovať pripojenie k eReceptu a programom eHealth. Toto rozhodnutie je ovplyvnené mnohými skutočnosťami, hlavne na strane poskytovateľov služieb elektronickeho zdravotníctva a cenou implementácie služieb do nášho programu.

V prípade, že i napriek tomu zostanete užívateľmi program DESON Dental, budeme aj v budúcnosti poskytovať na program štandartný servis. Nezaručujeme však pripojenie na služby elektronického zdravotnícva.

Ako riešenie pre budúcnosť Vám doporučujeme obrátiť sa na firmu Počítače a programovanie s.r.o. (https://stomatolog.pap.sk/) , ktorá má uvedené prepojenia pripravené na prevádzku a poskytne Vám všetky dôležité informácie k prechodu zo software Dental na ich produkt. Myslíme tým aj prevod najdôležitejších údajov z program Dental do ich programového vybavenia. Samozrejme sa môžete obrátiť aj na hociktorú inú firmu, ktorá tieto prepojenia má implementované. V tomto prípade nezaručujeme prevod Vašich starých údajov do nového programového vybavenia.

V prípade, že nevydávate recepty a pracujete čisto len na priame platby, zatiaľ nemusíte robiť žiadne opatrenia. Toto však nevylučujeme do budúcnosti.

Aktuálnu ponuku firmy Počítače a programovanie s.r.o., pripájame. Ponuka programupopis programu.

V prípade obstarania konkurenčného programového vybavenia firma DESON s.r.o. už nebude poskytovať žiaden servis na prevádzku software.

Záverečné doporučenie: Nahraďte existujúci program DESON Dental programom od firmy Počítače a programovanie s.r.o.

                                                                        

 

 

Posledná úprava :  Verzia 545 zostava 08    alebo   z 02.05.2017  18:00                  

Verzia programu 545 a vyššie je spoplatnená podľa cenníka.. Neposielajte úhradu, pokiaľ neobdržíte faktúru. Platby vopred sa nám ťažko dohľadávajú a párujú.

Žiadosť o nový legalizačný kód posielajte prostredníctvom SMS alebo Emailom v tvare KOD DENTAL, MenoLekára a Emailová adresu, kam Vám pošleme kód.

 

Niektoré z dôležitých noviniek:

Pred inštaláciou si vytvorte bezpečnostnú zálohu dat na externé médium (USB,CD,disketa)

Verzia 545 zostava 08 zo dňa 02.05.2017

Oprava: Štatistika pre režim priamych platieb.

 

Verzia 545 zostava 07 zo dňa 16.04.2017

Nové: Prepojenie na program Sidexis.

Oprava: Zápis výkonov s menou EUR.

Oprava: Tlač informovaného súhlasu pacienta.

 

Verzia 545 zostava 06 zo dňa 10.03.2017

Oprava: Tvorba dávok – rozdelenie lekárov podľa odbornosti hlavneho lekára.

 

Verzia 545 zostava 05 zo dňa 07.03.2017

Oprava: Tvorba dávky pre čelustnú ortopediu 753a – zmena formátovania dátumu. Doporučenie: Ak robíte dávky aj pre čelustnú ortopédiu (dávka 753a), inštalujte si tento update.

 

Verzia 545 zostava 04 zo dňa 02.03.2017

Úprava: Termínovník zmena výberu lekára.

 

Verzia 545 zostava 03 zo dňa 28.02.2017

Úprava: Tvorba dávky pre čelustnú ortopédiu. V dávke chýbalo posledné pole. Doporučenie: Ak robíte dávky aj pre čelustnú ortopédiu (dávka 753a), inštalujte si tento update.

 

Verzia 545 zostava 02 zo dňa 08.02.2017

Úprava: Tvorba dávky pre všetkých lekárov súhrnne. Dávky pre poisťovne iné ako VŠŽP.

 

Verzia 545 zostava 01 zo dňa 05.02.2017

Nové: Upravené dávky 751n  a 753n podľa stavu od 1.1.2017. Dávky sú upravené na dávky 751a a753a v súlade s predpisom UDZS. Tento predpis nájdete na tejto linke, kde sú aj vysvetlené nové pridané polia. Z tohto dôvodu muselo byť upravené aj číslovanie verzií, aby boli nové polia pridané do programu.

Nové: Inštalátor upgrade programu bol zmenený. Pred samotnou inštaláciou sa presvedčte, či máte program DESON Denta umiestnený v adresári c:\Deson. Ak ho nemáte, tak po spustení inštalátora navoľte správnu prístupovu cestu k programu.

Doplnenie: V Základnej karte pacienta môžete bez ohľadu na Europacienta zadávať štát a pohlavie pacienta.

Nové: Pri zadávaní výkonov z ošetrenia bolo rozšíremé pole odosielateľa o nové polia, ktoré sú vysvetlené v tomto dokumente. Pri odosielateľovi nezabudnite vyplňovať dátum žiadosti/výmenného lístka.

 

Verzia 544 zostava 07 zo dňa 07.09.2016

Oprava: Vyhľadávanie v termínovníku upravene na vyhľadávanie vpred.

Oprava: Zadávanie PZ pre kvadrant 8.

Nové: Výber termínovníka – klávesnica F5.

Verzia 544 zostava 06 zo dňa 01.08.2016

Oprava: Oprava vyhľadávania v ambulantnej knihe.

Verzia 544 zostava 05 zo dňa 24.07.2016

Oprava: Generovanie limitov pre poisťovne.

Oprava: Generovanie pokladničného bloku z karty pacienta.

Nové: Vyznačovanie vydaných pokladničných blokov z ERP v knihe pokladničných blokov.

Verzia 544 zostava 04 zo dňa 03.07.2016

Oznámenie Kód pre program je rovnaký ako pre veziu 544.01-544.04 alebo si vyžiadajte si nový legalizačný kód. 

Oprava: Uloženie receptu do PDF formátu pri zmene veľkosti fontu.

Nové : Pri jednorázovej návšteve pacienta zápis výkonov aj keď, je pacient europoistenec. Oprava zápisu výkonov pre neeuropoistencov.

Nové : Umožnenie zápisu europoistencov do ambulantnej knihy a zádávanie im príslušiacich výkonov ako europoistencom.

Nové : Vyhodnocovanie výkonov pre europoistencov ako aj pri jednorázovej návšteve tak aj pri zápise z ambulantnej knihy.

Oprava: Upresnenie vyhodnocovania štatistickych údajov.

Nové: Doplnenie ambulantných ako aj protetických výkonov o materialovú položku. Hodnota tejto položky je zobrazovaná len pri tlači súhrných prehľaov pokladničných blokov. Funkcia je len na interné použitie.

Nové: Rozšírenie používania na 30-tich lekárov.

Nové: Kontrola neplatičov voči poisťovniam 24 a 25.

 


POZOR: nové verzie sa spoplatňujú - viď cenník. Užívateľ sa sám rozhoduje podľa kvality a množstva zlepšení či chce, alebo nie program upgradovať, či ešte na ďalšie zlepšenia  a verzie počká, prípadne či zotrvá na verzii, ktorá mu postačuje.


Pokiaľ máte nové nápady, námety, výhrady napíšte nám deson@deson.sk. Ak to bude možné, budeme sa snažiť tieto v čo najbližšom čase do programu doplniť, upraviť, resp. prípadné chyby zase opraviť. Aj vďaka Vám sa môže stať program dokonalejší.