Možné zdroje k nahliadnutiu : Úrad na ochranu osobných údajov - Zákon 428/2002  


!!! Kedže právny názor sa môže individuálne líšit, doporučujeme si danú problematiku prekonzultovat s vlasným právnikom !!!

Nie je nutnosť pre lekára mať súhlas pacienta na poskytnutie osobných údajov (dávka pre poisťovňu).
Z (vid nižšie) § 7 o nutnosti súhlasu dotknutej osoby  existuje vynimka v § 9e.
Tento súhlas však napriek tomu doporučujeme mať. Ideálne je nechať si ho podpísať pri podpise dohody s pacientom formou dodatkovej vety v texte dohody (v dohode je na to špeciálne pole -'Uživateľom doplnený text k dohode').

Zákon č.428/2002 Z.z. z 3. júla 2002 o ochrane osobných údajov

-------------------------

Zákon č.428/2002 Z.z. z 3. júla 2002 o ochrane osobných údajov

-------------------------

Zákon č.428/2002 Z.z. z 3. júla 2002 o ochrane osobných údajov

[11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. zo 14.decembra1995 o rodnom čísle. ]

-----------------------

Nie je povinnosť zeregistrovať informačný systém (program Deson-Dental) spracovávajúci osobné údaje

Zákon č.428/2002 Z.z. z 3. júla 2002 o ochrane osobných údajov