Oznamy pre klientov

Žiadame všetkých klientov o zaslanie kontaktnej internetovskej adresy (schránky), či už vlastnej alebo niekoho známeho, kam môžeme zasielať najaktuálnejšie informácie prípadne iné oznamy ohľadne vývoja a zmien v programe. Zabezpečíte si tým bezproblémový život pri komunikácii s poisťovňami.

Niektoré z dôležitých noviniek:

Pred inštaláciou si vytvorte bezpečnostnú zálohu dat na externé médium (USB,CD,disketa)

Verzia 543 zostava 24 zo dňa 11.06.2015

    Oznámenie Kód pre program je rovnaký ako pre veziu 543.01-543.23 alebo si vyžiadajte si nový legalizačný kód. 

    Oznámenie Pokiaľ máte nižšiu verziu programu, urobte si upgrade na túto verziu. 

    Oprava: Zobrazovanie v ambulatnej knihe.

Verzia 543 zostava 23 zo dňa 04.06.2015

    Oznámenie Kód pre program je rovnaký ako pre veziu 543.01-543.22 alebo si vyžiadajte si nový legalizačný kód. 

    Oprava: Dávka pre kód D55 – RTG vyšetrenie v pevne stanovenej cene pre ambulanciu. Vykon s pevne stanovenou cenou zadajte do protetických výkonov a následne ho účtujte ako proterický výkon s poradím zuba 00. Následne vykonaná dávka bude vygenerovaná správne, pričom cena za    protetický výkon bude vo faktúre účtovaná. V prípade otázok nás kontaktujte.

    Oprava: Tlače dokumentov len čiernobielo.

Verzia 543 zostava 22 zo dňa 19.05.2015

    Oznámenie Kód pre program je rovnaký ako pre veziu 543.01-543.21 alebo si vyžiadajte si nový legalizačný kód. 

    Oprava: Oprava prístupu k údajom ambulantnej knihy – uloženie lekárskej správy.

Verzia 543 zostava 21 zo dňa 04.05.2015

    Oznámenie Kód pre program je rovnaký ako pre veziu 543.01-543.20 alebo si vyžiadajte si nový legalizačný kód. 

    Oprava: Výstup na pokladňu z pokladničného bloku.

    Nové : Zobrazenie rozúčtovania pri tlači na registračnú pokladnicu.

    Nové : Tlač faktúry do registračnej pokladnice z pokladničnej knihy.

Verzia 543 zostava 20 zo dňa 21.04.2015

    Oznámenie Kód pre program je rovnaký ako pre veziu 543.01-543.18 alebo si vyžiadajte si nový legalizačný kód. 

    Oprava: Tlač faktúry z pokladničnej knihy pri jednorázovej návšteve. Prosim využite možnosť doplnenia adresy pred tlačou faktúry.

Verzia 543 zostava 19 zo dňa 08.04.2015

    Oznámenie Kód pre program je rovnaký ako pre veziu 543.01-543.18 alebo si vyžiadajte si nový legalizačný kód. 

    Oprava: Zápis úprav z karty pacienta – ComboBoxy a CheckBoxy.

Verzia 543 zostava 18 zo dňa 07.04.2015

    Oznámenie Kód pre program je rovnaký ako pre veziu 543.01-543.17 alebo si vyžiadajte si nový legalizačný kód. 

    Oprava: Zápis úprav z karty pacienta

Verzia 543 zostava 17 zo dňa 06.04.2015

    Oznámenie Kód pre program je rovnaký ako pre veziu 543.01-543.14 alebo si vyžiadajte si nový legalizačný kód. 

    Oprava: Otvorenie pacientov z ambulantnej knihy.

    Doplnené: Zobrazenie rozúčtovania pri tlači pokladničného bloku z pokladničnej knihy.

Verzia 543 zostava 14 zo dňa 29.3.2015

    Oznámenie Kód pre program je rovnaký ako pre veziu 543.01-543.12 alebo si vyžiadajte si nový legalizačný kód. 

    Oprava: Ukončenie tlače pokladničného bloku pri kombinovanej platbe.

    Oprava: Tlač sprievodného listu pri opravnej dávke 748n.

Verzia 543 zostava 13 je  preskočená.

Verzia 543 zostava 12 zo dňa 26.3.2015

    Oznámenie Kód pre program je rovnaký ako pre veziu 543.01-543.11 alebo si vyžiadajte si nový legalizačný kód. 

    Oprava: Tlač pokladničného bloku z priameho zadania pokladničného bloku .

    Doplnené: Tlač pokladničného bloku zo karty pacienta – zohľadnené množstvo a typ úhrady .

    Doplnené: Obmedzenie pri tlači pokladničneho bloku na registračnej pokladnici.

    Doplnené: Zrušenie chybového hlásenia pri platbe kartou alebo cez šek pri hodnote nad 1000 €.
Verzia 543 zostava 11 zo dňa 25.3.2015

    Oznámenie Kód pre program je rovnaký ako pre veziu 543.01-543.08 alebo si vyžiadajte si nový legalizačný kód. 

    Oprava: Zapamätanie si hodnoty TAX v nastaveniach .

    Doplnené: Tlač pokladničného bloku z knihy TP .

    Doplnené: Rozúčtovanie bloku pri pokladničnej knihe.

    Doplnené: Účtovanie zliav pri Pokladničných blokoch. Toto je podmienené nastavením zliav v pokladnici. Najdete to v P-rezim, Prirazky a zlavy,4.limit % zlavy. Z vyroby ide toto nastavenie s 0,00 hodnotou. Pre pouzitie hodnotovej zľavy stači nastavit 0,01 ale ak chcete pouzivat % zlavu    potom je vhodne nastavit vyšsí limit (podla predpokladanej potreby).
Verzia 543 zostava 08 zo dňa 19.3.2015

    Oprava: Posúvanie vo formulári Vykony prostredníctvom Enter .

    Oprava: Zmena meny v pokladničnom bloku na € .

Verzia 543 zostava 07 zo dňa 18.3.2015

    Doplnené : Tlač pri úhrade kartou alebo šekom pri tlačiarniach Elcom.

    Doplnené : Rozlišovanie plne uhrádzaných výkonov a čiastočne uhradzaných výkonov z verejného zdravotného poistenia.

    Doplnené : Rozlišovanie meny v pokladičnom bloku podľa systémových nastavení.

Verzia 543 zostava 05 zo dňa 17.3.2015

    Oznámenie Kód pre program je rovnaký ako pre veziu 543.01-543.04 alebo si vyžiadajte si nový legalizačný kód. 

    Nové: Podpora pokladníc DITRON. Návod na inštaláciu najdete na tejto adrese : Pokladice Ditron.

    Doplnené : tlač zliav pri pokladničných bokoch.

Verzia 543 zostava 04 zo dňa 9.3.2015

    Oznámenie Vyžiadajte si nový legalizačný kód. 

    Oprava : Verzia podporuje tlač pokladničného bloku vo fomáte šek-poukážka pre pokladnice Elcom. Oprava rozúčtovania pri pokladničnom bloku.

Verzia 543 zostava 03

    Oznámenie Vyžiadajte si nový legalizačný kód. 

    Nové : Podpora virtuálnych registračných pokladníc. Postup práce najdete na tejto adrese : Pokladnica VRP.pdf.

    Oprava : Verzia podporuje tlač pokladničného bloku vo fomáte šek-poukážka pre pokladnice Elcom.

    Oznámenie : Podpora pre pokladnice Ditron bude uvoľnená v priehehu týždňa 9.3-15.3.2015.

Verzia 543 zostava 01

    Oznámenie Vyžiadajte si nový legalizačný kód. 

    Nové : Podpora registračných pokladníc od firmy Elcom – prvá verzia. Verzia nepodporuje tlač pokladničného bloku vo fomáte šek-poukážka. Postup inštalácie a prevádzkovania najdete na tejto adrese : Pokladnica Elcom.pdf.

Verzia 542 zostava 16

    Oznámenie Legalizačný kód je rovnaký ako pre verzie 542.1-15 

    Oprava : Oprava čísla pokladničného bloku pri súhrnej  tlači pokladničných blokov.

    Oprava : Oprava Informovaného súhlasu pacienta podľa UZD.

    Oprava : Oprava pri zadávaní vykonov 12105 a 12106 pri tlači pokladničného bloku.

Verzia 542 zostava 15

    Oznámenie Legalizačný kód je rovnaký ako pre verzie 542.1-14 

    Nové : Doplnená štatistika o cezhraničnú spoluprácu. Formulár si môžete stiahnuť na tejto linke Vyk_U01_2014_Upraveny.xls alebo originálny Vyk_U01_2014.xls . Návod na vyplnenie si môžete prevziať z adresy Návod_pre_U1.pdf.

                Doplnená možnosť o tlač  štatistiky pre cezhraničnú spoluprácu ako aj o uloženie vo formáte csv pre tých, ktorý nemajú k dispozícii MS Excell.

Verzia 542 zostava 14

    Oznámenie Legalizačný kód je rovnaký ako pre verzie 542.1-11.

    Nové: Oznámenie o duplicitnom rodnom čísle pri zadávaní nového pacienta.

    Nové : Nové lieky platné od 1.1.2015.

    Oprava : Generovanie dávky 753 s definovaným odosielateľom.

    Oprava : Vkladanie png snímkov do RTG.

    Nové : Informovaný súhlas pacienta podľa doporučenia UDZS.

    Oprava : Vo vyhľadávaní doplnené o poslednú preventívnu prehliaku.

    Nové : Doplnená štatistika o cezhraničnú spoluprácu. Formulár si môžete stiahnuť na tejto linke Vyk_U01_2014_Upraveny.xls alebo originálny Vyk_U01_2014.xls . Návod na vyplnenie si môžete prevziať z adresy Návod_pre_U1.pdf.

Verzia 542 zostava 13

        Oznámenie : Legalizačný kód je rovnaký ako pre verzie 542.1-11.

         Nové: Oznámenie o duplicitnom rodnom čísle pri zadávaní nového pacienta.

         Nové : Nové lieky platné od 1.1.2015.

         Oprava : Generovanie dávky 753 s definovaným odosielateľom.

         Oprava : Vkladanie png snímkov do RTG.

         Nové : Informovaný súhlas pacienta podľa doporučenia UDZS.

          Oprava : Vo vyhľadávaní doplnené o poslednú preventívnu prehliaku.

Verzia 542 zostava 11

    Oznámenie : Legalizačný kód je rovnaký ako pre verzie 542.1-10.

    Oprava: Presun pacientov do a z Archívu pacientov.

Verzia 542 zostava 10

    Oznámenie : Legalizačný kód je rovnaký ako pre verzie 542.1-09.

    Nové : Nové lieky platné od 1.10.2014.

    Nové : Užívateľské reporty.

    Nové : Implementácia MLM - použitie a reporty.

    Oprava: Zmena pri generovaní Lab. Štítku – dátum narodenia nahradený rodným číslom.

    Oprava: Doplňovanie termínovníka aj z Ambulantnej knihy.

    Oprava: Lek. predpis s novým kódom ambulancie.

Verzia 542 zostava 09

            Oznámenie : Legalizačný kód je rovnaký ako pre verzie 542.1-06.

            Nové : Nové lieky platné od 1.5.2014.

            Oprava : Oprava knihy TP.

            Oprava : Prihlasovanie prostredníctvom hesla.

            Nové : Pri práci na poisťovne je možné kombinovať aj výkony na priamu platbu. Návod na použitie nájdete tu : KombinovanaPlatba.pdf

Verzia 542 zostava 04

            Oznámenie : Legalizačný kód je rovnaký ako pre verzie 542.1-03.

            Oprava : Predvolávanie pacientov – oprava priradenia mena pri odosielaných pozvánkach prostredníctvom mailov.

            Oprava :  Doplnené nové protetické štítky aj z karty pacienta – zmena kódu PZS a kódu lekara

            Nové : Tlač vyšetrení zo selektovaného bloku. Návod na použitie nájdete tu : TlacVysetreni.pdf

            Nové : Prehľad výkonov zohladňuje aj náklady na material. Návod na použitie nájdete tu : PrehladVykonov.pdf

            Nové : Prehľad pokladničnej knihy možno tlačiť aj v zjednodušenej forme. Návod na použitie nájdete tu : PrehladPK.pdf

Verzia 542 zostava 02

            Oznámenie : Legalizačný kód je rovnaký ako pre verzie 542.1-02.

            Nové : Nové lieky platné od 1.4.2014

            Oprava : Predvolávanie pacientov - Doplnená možnosťo informáciu o predvolávanom pacientovi . Návod na použitie najdete tu : Predvolanie.pdf

Verzia 541 zostava 1

Nové : Generovanie nových typov dávok.

Nové : Overenie poistného vzťahu.

Nové : Používanie benefitov pri vykazovaní výkonov.

Nové : Zoznam liekov s platnosťou od 1.1.2013.

Verzia 540 zostava 29

Nové : Zoznam liekov s platnosťou od 1.1.2013.

Oprava : Generovanie dávky pre EURO poistencov.

Verzia 540 zostava 26

Doplnenie : Zmena veľkosti písma pri recepte.Úprava editovania receptu.

Oprava : Výpočet zľavy pri ambulantných výkonoch.

Verzia 540 zostava 25

Doplnenie : Úprava generovania dávky 843 – doplnenie typu odosielateľa a typu starostlivosti.

Oprava : Spresnenie výpočtu sumárov pri dennom a mesačnom prehľade v režime priamych platieb.

Nové : Výpočet dátumu narodenia podľa rodného čísla.

Nové : Zoznam liekov s platnosťou od 1.6.2012.

Verzia 540 zostava 24

Oprava : Zmena generovania dispenzárnej dávky.

Nové : Zoznam liekov s platnosťou od 1.5.2012.

Verzia 540 zostava 23

Oprava : Zobrazenie a tlač receptu.

Nové : Zoznam liekov s platnosťou od 1.4.2012.

Verzia 540 zostava 20

Oprava : Číslovanie pokladničných blokov pri prevádzke v sieťovej verzii.

Doplnenie : Možnosť viacnásobného spustenia programu.

Nové : Zoznam liekov s platnosťou od 1.1.2012. Účinná látka je uvedená aj pri liekoch neuhrádzaných z VZP.

Verzia 540 zostava 16

Oprava : Zobrazenie pokladničného dokladu z karty pacienta.

Oprava : Z pokladničného dokladu je odstránené rodné číslo.

Verzia 540 zostava 15

Nové : Tlač receptov s uvedením účinnej látky lieku. Upozornenie : Na recepte nie je uvádzaný kód lieku. Kód lieku bude doplnený lekarnikom podľa skutočne vydaného lieku na základe účinnej látky.

Verzia 540 zostava 14

Nové : Zoznam liekov s platnosťou od od 1.10.2011.

Verzia 540 zostava 13

Vylepšenie : Doplnenie možnosti pre tlačové výstupy o možnosť uloženia vo formáte PDF.

Vylepšenie : Generovanie dávok bez diakritiky akceptuje prevod znakov „äÄëËöÖüÜ“

Verzia 540 zostava 12

Nové : Zoznam liekov s platnosťou od od 1.7.2011.

Verzia 540 zostava 11

Nové : Značka pre eliminovaný zub – zub, ktorý vypadol samovoľne.

Verzia 540 zostava 10

Oprava : Zapisy a prezeranie údajov v operačnej knihe boli neprístupné.

Verzia 540 zostava 9

Nové :  Servisné funkcie – Presun výkonov je zväčšený a vyznačuje výkony pre Euoropoistencov odlišou farbou.

Oprava : Presun výkonov pre Europistencov nefungoval správne – výkony boli prevedené ako výkony pre štandartných poistencov.

Verzia 540 zostava 7

            Nové :  Zoznam liekov s platnosťou od 1.4.2011. Ak chcete kompletný zoznam liekov, update programu je prostredníctvom tejto linky : http://www.deson.sk/updentfull.exe

            Oprava : Zobrazovanie v statuse podľa Glickmanna zozbrazenie chrupu.

Verzia 540 zostava 5

            Oprava :  V predchádzjúcej verzii nebolo možné prejsť do zadanavia výkonov. Tento problém je opravený.

Verzia 540 zostava 4

            Oprava :  Panel najčastejšie používaných značiek pre zubný kríž sa zobrazoval pod zoznamom preventívnych prehliadok

            Oprava :  V zozname preventívnych prehliadok nebol viditeľný celý dátum

            Vylepšenie : Zoznam preventívnych prehlidok je farebne rozlíšený.  Prehliadky v aktuálnom roku sú čierne, prehliadky v predchádzajúcom roku sú zelene a staršie prehliadky sú modré.

Verzia 5402

            Nové : Podpora formátu PNG pre RTG snímky

            Nové : Legalizačný kód je platný pre všetky verzie, ktoré začínajú rovnakým trojčíslím. To znamená, ak máte kód pre verziu 5400, tak tento kód je platný pre všetky verzie, ktoré začínajú trojčíslím 540. Od teraz sa budú nové verzie líšiť označením za prvým trojčíslím. Následujúca spoplatnená verzia bude 541XXX.

            Oprava : Pri zobrazení prehľadu preventívnych prehliadok nebol úplne viditeľný dátum.

            Úprava štatistiky, ak je robená pre aktuálneho lekára.

Opravený presun výkonov v rámci poisťovne

            Do limitov nie sú započítavané výkony pre europoistencov

            Úpravy pri zúčtovaní doplatkov v knihe TP

·      Doplnené prepojenie na externý program DrSuni.

·      Doplnené prepojenie na externý program CliniView.

·      Import dat z externého počítača.

·      Cenníky bez údajov v SKK.

·      Pokladničný blok bez hodnoty v SKK a doplnené rozúčtovanie platbe.  

·      Úprava štatistiky – Index orálneho zdravia aj pre 5 a 15 ročných pacientov. Nová záložka Zubolekárska starostlivosť (modul 3225 a 3101)  

·      Hromadný presun pacientov poisťovní 21 a 23 k 1.1.2010. 
Od 1.1.2010 sa zlučujú poisťovne SZP - VŠZP a Dôvera-Apollo. Z tohto dôvodu, pokiaľ ste si spojenie nevykonali manuálne, sa Vám pri prvom spustení zobrazí Okno, pomocou ktorého môžete vykonať zlúčenie na jeden Klik. Ak sa Vám toto okno neobjaví, je ho možné vyvolať cez Servisné funkcie a tlačidlo Presun pacientov.  Pri použití tohto Okna doporučujeme Vám mať zvolené všetky prístupné možnosti pred kliknutím na tlačidlo Vykonať. Cez túto pomôcku na jedno kliknutie prevediete pacientov z poisťovne 21 na poisťovňu  25 a pacientov z poisťovne 23 na poisťovňu 24. Zároveň sa pre prevedených pacientov ukončí poistný vzťah v pôvodnej poisťovni k 31.12.2009 a začne sa poistný vzťah k 1.1.2010 v novej poisťovni. Ak ste vykonali výkony na pôvodné poisťovne v priebehu januára 2010, tieto výkonu budú prenesené na nové poisťovne.
Upozornenie: Poisťovňa Dôvera má nový kód 24. To znamená, že nahradzuje poisťovňu Apollo. Preto treba upraviť údaje poisťovne 24 a nie snažiť sa meniť kód poisťovne 23.

·      Niektoré pobočky VŠZP vyžadujú, aby všetci ich pacienti boli v Prírastkoch od 1.1.2010.
Toto môžete vykonať cez Servisné funkcie a tlačidlo Presuny pacientov po 1.1.2010.

·      V sieťovej verzii je spustenie programu možné len cez prihlasovacie heslo.
Ak používate program v sieťovej verzii, pri prvom spustení programu po update budete vyzvaný na zadanie a potvrdenie prístupového hesla. Toto heslo si dobre zapamätajte, lebo bez neho sa do programu pri ďalšom spustení nedostanete. Hlavný lekár má k dispozícii tlačidlo Admin.služby, pomocou ktorého môže jednotlivým užívateľom nastavovať prístupové práva, resp. vymazať zabudnuté heslo.

·      Spresnenie výpočtu štatistiky.
Rozdelenie štatistiky pre priamu platbu a pre výkony pre poisťovne

·      Automatický výpočet koeficientov KPE,PBI PBSG a ich presun do popisu vyšetrení.
Ak používate zubný kríž, automaticky Vám budú počítane indexy KPE,PBI,PSG, ktoré môžete pomocou tlačidla alebo klávesy F2 preniesť do popisu vyšetrení.

·      Evidencia Dentálnej hygieny.
Bude popísaná spolu s návodom na použitie neskôr. Je to úplná novinka.

·      Automatické nastavenie cien protetických výkonov platných od 1.10.2009.
Ak ste si neurobili úpravu cien protetiky manuálne, alebo ste nepoužili posledný update, program Vám po aktualizácii prispôsobí ceny protetiky uhrádzane poistovňami automaticky

·      Doplnenie spôsobu úhrady pokladničných blokov.
Pred tlačou pokladničného bloku môžete stanoviť rozúčtovanie – koľko bolo platené v hotovosti a koľko bolo platené cez terminál. Následne súhrný prehľad Vám dá informáciu o sumáre jednotlivých platieb – pomôcka pre dennú inventúru hotovosti v pokladni. Rozúčtovanie je možné nastaviť aj v pokladničnej knihe.

·      Úprava funkcie vyhľadávania pacientov.
Ak používate funkciu vyhľadávania pacientov, jej opätovné použitie Vás nastaví hneď na priezvisko posledne zvoleného pacienta.

·      Program je možné požívať aj pod najnovším operačným systémom Windows 8.

·      A mnoho ďalších drobností, ktoré Vám umožnia používať program efektívnejšie.

01.01.2000 : (verzia 5221)
-Doplnená možnosť presmerovania ukladania súborov na a z diskety miesto pevne nastavenej jednotky A:\, kamkoľvek. Presmerovanie sa nastavuje v Hlavnom menu / Nastavenia.
-Rozšírená kontrola duplicitných rodných čísiel o zistenie viacnásobných identických záznamov.
-Doplnená možnosť automatického doučtovania príplatkov k jednotlivým výkonom. Použitie: Pokial užívatel doplní doplatok k nejakému výkonu do databázy doplatkov ( Hlavné menu/Databázy/Doplatky ), bude tento automaticky doplnený pri tvorbe pokladničného bloku v tom prípade, že jeho KOD v doplatkoch je totožný s kódom v bodovníku, alebo protetických výkonoch. T.j. ak chceme  automaticky doučtovavať doplatok k výkonu V03, doplníme v doplatkoch položku V03 s doplatkovým textom a korunovou cenou. To isté platí aj pre protetické výkony. Doplatky s iným názvom ako sú kódy v bodovníku a protetike (napr. rôzne  spotrebné materiály ) sa zadávajú manuálne ako doposial.
-Doplnená možnost doplnit vlastný text do dohody pacienta s lekárom.

12.01.2000 : (verzia 5222)
-Doplnená funkcia "History" v Hlavnom menu. V prípade že existuje v základnom adresáry súbor History.rtf, zobrazí sa tlačítko History a užívateľ si môže pri upgrade na výššiu verziu pozrieť všetky zmeny a zlepšenia, ktoré sa v programe objavili ako nové. Táto funkcia je hlavne pre užívateľov nemajúcich internet. Obsahom tohoto popisu je totiž kopia oznamov klientom, ktorá je na internete.
-Pre jednoduchšie vyplnanie termínovníku je možné, pri vypĺňaní použiť pomocou pravého tlacítka myši a volby "Vložit", vloženie údajov posledného , alebo práve otvoreného pacienta bez zbytočného vypisovania. Do termínovníku sa na zvolené miesto automaticky zapíše Priezvisko,meno,rodné číslo,telefón domov a telefón do práce. Pre ľahšiu čitateľnosť dlhého textu sa zvolená bunka v termínovníku zobrazí pod termínovníkom v plnej dlžke.  
-MT : Upravený program Recepcia obdobným spôsobom ako vyššie uvedený termínovník s tým že dokáže ešte vyhľadáť priamo kartu pacienta podla záznamu v termínovníku.
-MT : Upravený program Recepcia doplnená možnosť tvorby pokladničného bloku.

22.01.2000 : (verzia 5223)
-Doplnená funkcia automatickej zálohy pri ukončení vkladania , alebo zmeny v pacientovi. Možné nastavit v Hlavnom menu /Nastavenia. Doporučuje sa u výkonných PC aby nezatažovala užívatela pri práci.
 -Možnosť prepnút celý program do režimu spracovania bez poistovní. Možné nastavit v Hlavnom menu /Nastavenia. Toto umožnuje zmenit plnenie databáz  primo cenami výkonov, miesto bodov, a následné spracovanie všetkých dokladov, pokladničných blokov a štatistík len v korunových reláciách.
-MT : Možnosť centralizovania všetkých dokumentov a rtg snímkov na jednom centrálnom serveri.

02.02.2000 : (verzia 5224)
-Doplnená funkcia automatického doučtovávania spoluúčasti pacienta. V pokladničnom bloku je doplnené zaškrtávacie pole "Spoluúčasť". Pri jeho zaškrtnutí sa automaticky do pokladničného bloku doplnia položky z databázy Doplatky tie, ktoré majú totožný kod s učtovaným výkonom doplnený malým písmenom "s". Priklad:
pri účtovaní napr, vykonu 11101 sa zaúčuje:
1. rozdiel cien medzi poisťovňou a ambulanciou ak je väčší ako 0.
2. ak je v databáze Doplatky zapísaný doplatok pod kódom 11101 tento automaticky
3. ak je v databáze Doplatky zapísaný doplatok pod kódom 11101s tento v prípade, že v pokladničnom bloku je zašktnuté políčko "Spoluúčasť"
Zápis do databáz: Ak napríklad cena 11101 je 1000 Sk . Poisťovňa prepláca 40% databázu Protetika treba vyplniť touto 40% hodnotou (400Sk ) a 60% (600Sk ) treba zapísať do databázy Doplatky pod kódom 11101s

06.02.2000 : (verzia 5225)
-Prepisovanie čísla strany/listu v sprievodnom liste pre lekárov používajúcich viac špecializácií.
-Dodatočná kontrola nezapisovania omylom nevyplnených riadkov pri zadávaní výkonov.
-Generovanie čísla pokladničného bloku z dátumu a času. Zapnuť v "Nastaveniach"
-Voľba zdieľania čísiel pokladničných blokov viacerými lekármi. Zapnuť v "Nastaveniach"

17.02.2000 : (verzia 5227)
-Úprava databázových súborov Archívu pacientov.
-Povolenie zápisu výkonov s nulovou cenou poisťovne pre potreby štatistiky s tým, že z dávok pre poisťovne sú tieto výkony automaticky odstránené.
-Automatické dopĺňanie neplatných výkonov, pre potreby štatistiky, zrušených pri odstraňovaní výkonov podľa nového liečebného poriadku.
-Upozornenie na prípadné použitie neplatného výkonu pri vypĺňaní výkonov pacienta.
-Možnosť zmeny  prednastavenia diagnózy pre vypĺňanie výkonov.  Zmeniť v "Nastaveniach" .
-Zapamätanie si prednastavených hodnôt pri tvorbe dávok ako region, nastavenie obmedzenia viet a hodnotu obmedzenia viet v dávke pre každú poistovňu.

05.03.2000 : (verzia 5228)
-Úprava tvorby sprievodných listov a faktúr s ohľadom na nové rozdelenie pedostomatologických skupín. (Odstánennie zbytočných skupín a riadkov , tvorba cien z koeficientov…..).
-Odstránenie zbytočných kontrol podľa starého zákona pri vypĺňaní výkonov pre poisťovne.
-Odstránenie pedostomatologických skupín z pokladničného bloku.

15.04.2000 : (verzia 5229)
-Doplnená možnosť  zapisovania PBI indexov a spracovania príslušných PBI protokolov. V zubnom kríži je doplnené tlačítko PBI, ktoré prepne zobrazenie CPITN indexov a kvadrantov na prehľad PBI a späť. Do databáz sa zaznamenávajú príslušné zmeny indexov, a je možné vystaviť protokol z posledných piatich vyšetrení. Vypĺňanie je obdobné ako pri CPITN indexoch, t.j. pravým tlačítkom myši sa vyvolá menu a ľavým sa potvrdí výber, alebo prenášanie hodnôt priamo medzi sebou metódou drag & drop.
-Možnosť hromadnej zmeny pacientov s pedostomatologickou skupinou P,Z,M na D a výkonov od 1.2.2000. ( V Hlavnom menu volbou ALT+F7 sa objavia tlačítka "Prestav.pac" a "Prestav. vyk". Ich spustením sa prevedie hromadná zmena nastavenia skupín podľa nového LP.).
-POZOR. Nová databáza PBIHist.dbf, musí byť nahraná do podadresára DB.

15.05.2000 : (verzia 5300)
-Zobrazovanie vývoja PBI indexov a spracovanie aj do grafu a úprava tlačového výstupu PBI protokolu.
-Odstránenie vyberu zastaralých pedostom. skupín z mesačného prehľadu a zo štatistiky.
-Upravené všetky okná programu pre font Ariel

02.06.2000 : (verzia 5301)
-Upravené vyhodnocovanie dávky podľa nových požiadabiek pre VšZP s uvádzaním do stĺpca ‘Typ poistenca‘ pre neregistrovaných poistencov písmeno N a pre stomatoprotetické úkony so spoluúčasťou písmeno S. ( V databáze Protetika je nový stĺpec SPOLUÚČASŤ, do ktorého treba vyplniťpre výkony ktoré majú spoluúčasť hodnotu A ( áno ) a pre ostatne ponechať N ).

05.08.2000 : (verzia 5303)
-Zväčšenie rozsahu veľkosti kódu diagnozy o jednen znak (prípadná špecifikácia) na požiadavku Spoločnej ZP.
-Zväčšenie rozsahu veľkosti poľa „Ulica" a „Číslo zmluvy" v tabuľke Poisťovne na  25 znakov.
-Zobrazovanie obsahu dlhých polí v Temínovníku, pri podržaní myši nad popísaným poľom.

15.08.2000 : (verzia 5305)
-Umožnenie zapisu protetických výkonov s rovnakým kodom (napr. pri tom istom výkone iná cena pre deti). Pre rozlišenie je jediná podmienka - iný popisný text (napr. s dodakom "- u detí").
- Umožnenie zapisu ambulantných výkonov s rovnakým kodom ( napr. výkon s nulovým bodovým ohodnotením sa prejavý v štatistike ale neobjavý sa v dávkach pre poistovne. Ak sa k takémuto výkonu priradí doplatok (kód doplatku = kód výkonu) objaví sa automaticky aj v pokladnicných blokoch.)

18.09.2000 : (verzia 5307)
-Doplnenie tlače prehľadu konkrétneho dňa v Termínovníku.
-V prehľade History doplnená informácia o poslednej verzii pred aktuálnou, pre ľahšie hľadanie potrebných informácií o zmenách a doplnkoch.
-Štart programu priamo do prehľadu History pri zmene verzie.
-Rozšírenie viacnásobných kodov (vid.5305) v databázach z dvojnásobných na neobmedzene-násobné.
-Zápis údajov zo sprievodného listu, priamo do textu e-mailu, pri odosielaní dávky cez internet.
-Do knihy Technických prác pridané tlačítko pre zopakovanie záznamu.
MT : -Zobrazovanie obsahu dlhých polí v Recepcii, pri podržaní myši nad popísaným poľom.
MT : -Doplnenie tlače prehľadu konkrétneho dňa v Recepcii.

18.09.2000 : (verzia 5309)
-Doplnenie rýchleho výberu kódov z databáz pre vkladanie do textov.( Kdekoľvek v programe zatlačením F6 a okamžitým výberom alebo vyhľadaním pomocou prvých písmen a následným výberom dvojklikom. )
-Doplnenie tlače predvyplnených laboratórnych štítkov.

-Pri prístupe z hlavného menu do dokladov Recept, Dohode, Pokladničný blok, Laboratórny štítok a Lekárska správa, možnost pravým tlačtkom myši vyvolať predplnenie údajmi posledného spracovaného pacienta, prípadne rýchlym výberom potvrdiť iného vybraného pacienta. Vhodné napríklad pri zabudnutí vyhotovenia dokladu priamo v karte.

15.10.2000 : (verzia 5310)
-Volanie kalkulačky vždy a všade pomocou F7. ( Možnosť vyvolať i viac kalkulačiek súčastne).
MT : -Možnosť zapisovať termíny návštev aj cudziemu lekárovi z vlastného termínovníka.

1.11.2000 : (verzia 5311)
-Zlepšenie kontrol pri zle zadaných stomatologických skupinách vo výkonoch s možnosťou automatickej hromadnej opravy zastaralých skupín u všetkých pacientov .
-Odstránenie koeficientov pri poisťovniach ( zostala len cena bodu, koeficient je automaticky 1)
-Zlepšenie usporiadania a prehľadu v databázach.
-Na požiadanie SZP doplnené údaje 'Kód lekára' a 'Kód ambulancie' v dohode medzi pacientom a lekárom.
-Doplnená možnosť tlače 'History' - zmien a zlepšení v programe pre jednotlivé verzie
-Spätná kontrola počtu vykázaných výkonov za sledované obdobie rozšírená pre konkrény zub (PZ).
-Možnosť v Ambulantnej knihe vyhľadať aj pacientov neevidovaných v kartách (jednorázové návštevy)
podľa mena a rodného čísla.
-Pri prístupe z hlavného menu do 'Operačnej knihy','Knihy RTG','Knihy pokladničných blokov ' a 'Knihy technických prác', možnosť pravým tlačítkom myši vyvolať výber len údajov posledného spracovaného pacienta, prípadne rýchlym výberom potvrdiť iného vybraného pacienta. Vhodné napríklad pri zabudnutí vyhotovenia záznamu priamo v karte, alebo získania rýchleho prehladu.
-Pri odkladaní pacientov do archívu, kontrola a možnosť doplnenia dátumu ukončenia zmluvy.
-Kontrola a tvorba úbytkov aj z archívu pacientov. ( Pri predčasnom archivovaní pacienta pred spracovaním davky sa pacient mimo aktivny adresár už do dávky úbytkov nedostal. )

22.12.2000 : (verzia 5314)
-Možnosť doplnenia ďaľších položiek pri výpočte nákladového koeficientu ambulancie.
-Možnosť tlače podkladov pre výpočet nákladového koeficientu ambulancie.
-Do karty pacienta zavedené nové polia "Vojak" a  "Nástup ZVS"
-Upravený program pre spracovanie vojakov ZVS - t.j. plné spracovanie dávok výkon, ale nezahrnutie do kapitačných dávok (prírastky, úbytky, stavy).
-Možnosť hromadného presunutia vojakov s rovnakým nástupným termínom ZVS do archívu a späť.
-Do karty pacienta zavedené nové polia "Lekárom definovaná skupina (LDS)" a  "vzťažný dátum LDS"
-Možnosť hromadného presunutia LDS so zadaným vzťažným dátumom do archívu a späť. Vhodné napríklad pre žiakov, prípadne iné grupovanie do skupín.
-Rozšírenie veľkosti obsahu lekárskej spravy z 254 znakov na 1270 znakov.

15.01.2001 : (verzia 5315)
-Do údajov o lekárovi doplnené pole "Telefón", pre potreby dokumentu "Dohoda" .
-Zmenený tlačový dokument "Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti" - kópia 'Ševt'.
-Zmenený tlačový dokument "Laboratórny štítok" - kópia 'Ševt'.
-Pri výhľadávaní pacienta je možnosť využit príslušnosť k lekárom definovanej skupine.
-V okne "Vyhľadanie pacienta", pri dvojkliku na zvoleného pacienta sa zobrazenie prepne priamo do karty pacienta.
-Pri predvolávaní pacientov je možnosť využiť príslušnosť k lekárom definovanej skupine.
-Ukladanie obsahu a zmien textu predvolania pacientov cez internet.
-Voľbou F4 kdekoľvek možnosť zobraziť "Ročný prehľadový kalendár"

15.02.2001 : (verzia 5316)
-Do ambulantnej knihy pridané pole "Posťovňa"
-Do ambulantnej knihy pridané tlačitko "Vytvor kartu", pre možnosť , vytvorenia karty pacienta bez potreby prepisovania zbytočných údajov v prípade, že sa pacient rozhodne zostať u nového lekára.
-V ambulantnej knihe zväčšené okno pre text vyšetrenia a zmena spôsobu tlače (grupovanie pacientov).
-Prepojenie programu s externým programom "DentaX" firmy "SeptimuS" špeciálne uspôsobeným na prezeranie, upravovanie a archivovanie RTG snímkov. Ak program detekuje prítomnosť programu DentaX na počítači aktivuje tlačitko "DentaX view" v prezeraní RTG snímkov, a ak je v "Nastaveniach" zapnutá voľba povoliť zobrazenie tlačítka, je tlačítko "DentaX" zobrazené aj priamo v karte pacienta, bez nutnosti vchádzať do "Lupy" snímku.
MT : -V programe "RECEPCIA" možnosť vyhľadávania pacientov v okne "Iné hľadanie" podľa "Lekárom definovanej skupiny"
MT : -V programe "RECEPCIA" pri dvojkliku na zvoleného  pacienta v okne "Iné hľadanie" možnosť prechodu priamo do karty pacienta.

15.03.2001 : (verzia 5317)
-Do karty pacienta pridaný parodontálny status podľa Glickmana.
-Po spustení programu možnosť zobrazenia okna "Typ na dnešný deň", s popisom funkcií a možností ktoré program poskytuje.
-Do údajov o lekárovi doplnené pole "EMAIL". Použitie pri pozývaní pacientov cez internet pre spätnu kontrolu odoslania pozvánky.
-Úprava tvorby pozvánky cez internet - presunutie adries do neviditelného zoznamu BCC.
-V okne "Predvolávanie pacientov" doplnené obmedzenie výberu pacientov pre poslednú návštevu, alebo poslednú sanáciu na ohraničujúci interval Od-Do.
-V okne "Predvolávanie pacientov" doplnené možnosť výberu dvoch textov mailov - pre predvolanie a odpoveď
-Pri dvojkliku v prehľadnom kalendári na príslušný deň sa otvorí termínovník natočený na zvolený dátum.
-V karte pacienta je nová vlastnosť pre záznamy výšetrení - možnosť zapisovať vyšetrenia štvorfarebne + tučné + šikmé písmo ako aj so zmenou veľkosti písma pre zlepšenie prehľadnosti. Zmena atribútov písma je ponúknutá automaticky pri vyselektovaní časti textu.
-Pri zasielaní dávky elektronickou poštou, doplnená možnosť vyvolať dialog poštového klienta pre doplnenie elektronického podpisu
MT : - Zlepšenie nezávislosti záznamov jednotlivých pacientov pri sieťovom zdieľaní. (Zdvojené ukladanie záznamov v základnom programe i v programe Recepcia).

15.04.2001 : (verzia 5318)
-Doplnená možnosť v Operačnej knihe vyhľadať aj pacientov podľa mena, rodného čísla, prípadne dátumu zákroku.
-Ošetrené nezopakovanie opätovného zápisu dátumu pri vstupe do zápisu vyšetrení v karte pacienta.
-Úprava tlače vyšetrení v karte pacienta.
-Do zápisu výkonov doplnené nové polia pre ODOSIELATELA a to Typ, Poisťovňa a Kód, zároveň v tvorbe dávky poskytnutá možnosť pre generovanie okrem doterajšej dávky pre VšZP Typ 151 aj Typ 153 - rozšírená o údaje o odosielateľovi.
-Pre pacientov, ktorý nemajú zavedenú kartu (jednorázové návštevy) je do Ambulantnej knihy doplnená možnosť prezerania výkonov účtovaných poisťovni, prípadne vystavenie (aj spätne) pokladničného bloku pre takéhoto pacienta.

01.07.2001 : (verzia 5320)
-Doplnená možnosť zo záznamu v Ambulantnej knihe vytvoriť "Lekársku správu" bez nutnosti opätovného vypisovania údajov o pacientovi.
-Doplnená možnosť zo záznamu o vyšetrení v "Karte pacienta" vytvoriť záznam do "Ambulantnej knihy". (Vyselektovaný blok v záznamoch o vyšetrení pri nezapnutej oprave ponukne možnosť tento preniesť ako záznam návštevy aktuálneho pacienta s aktuálnym dátumom do Ambulantnej knihy).
-Doplnená možnosť tvorby nového záznamu  v Ambulantnej knihe s automatickým predvyplnením údajov práve nastaveného pacienta (kopia existujúceho záznamu s tým, že pole "Vyšetrenia" zostane prázdne a "Dátum" bude aktuálny).
-Doplnená databáza liekov.
-Doplnená možnosť úpravy a dopĺňania kódov liekov v databáze liekov. (Prístup cez Hlavné menu/Databázy/Lieky).
-Doplnená možnosť zoraďovať lieky podľa nazvov stlpcov v tabuľke a vyhľadávať podľa tychto stĺpcov (nie len podľa kódu).
-Doplnená možnosť výberu kódu lieku v recepte.
-Doplnená možnosť výberu kódu diagnózy v recepte.
-Doplnená v recepte možnosť prechodu priamo do editácie databáz. Pričom program automaticky pre editáciu vyberá databázu diagnóz, alebo liekov podľa aktívneho editovaného poľa.
-Pri vybraní lieku v recepte sa kód lieku zapíše do kolonky KOD a text popisu lieku sa vloží do clipboardu (schránky). Tento text je následne možné vložiť do ľubovoľného textu pomocou Ctrl+V, alebo pravým tlačítkom myši a voľbou vložiť (paste).
-V okne vypĺňania výkonov pacienta doplnená automatická senzitivita pre tlačítko 'Databázy' (Zvolí sa pre editáciu tá databáza, ktoré pole je práve editované pri vypisovaní tabuľky výkonov).
-V okne vypĺňania výkonov pacienta, pri zadávaní kódu zuba pri nedokončenom kóde zuba a posune na ďaľšie pole program ponúkne značky kodov WHO (sextanty, kvadranty...) s popisom pre výber.
-Pri vyhľadávaní kódov (kdekoľvek cez F6) doplnené prehladávanie aj v liekoch, diagnózach a doplatkoch.
-Do faktúry doplnené vypísanie účtovanej hodnoty aj slovom.
-Prehľad o stave záloh permanentne na hlavnom panely.
-Doplnená možnosť zaslať informácie o prípadnom probléme plus najdôležitejšie parametre aktuálnej zostavy počítača, ktorú program automaticky zistí.(Servisné tlačítko na hlavnom panely, hore vedľa e-meilovej adresy.)
-Doplnená a zlepšená prehľadnosť poisťovní zavedením zobrazenia len aktívnych poisťovní (Hlavne menu/Databázy/Poisťovne)
-Doplnené zobrazovanie počtu pacientov aktuálnych a archivovaných v okne "Presun pacientov do archívu".
-Doplnené zobrazovanie čísla položky v okne "Tip pre dnešný deň"..
-Doplnená možnosť automatickej zálohy databáz na pevný disk pri nečinnosti programu. Zapnutie funkcie a nastavenie intervalu nečinností  v rozmedzí 1-99 minút v "Hlavné menu / Nastavenia".
-Doplnená možnosť selektívnej zálohy databáz na disketu. ( V okne "Záloha" možno jednotlivo vybrať súbory na zálohovanie) - Lieky sú prednastavené pre nezálohovanie, lebo sú zbytočne veľké a pritom sa nemenia.
-Doplnená možnosť pri zálohovaní inde ( presmerovanie iné ako A:\ alebo B:\ ) ako na diskety zvoliť , či sa má zálohový súbor v prípade, že presiahne veľkosť diskety rozdeliť na viac súborov o veľkosťi diskiet (1.44MB) pre možnosť neskoršieho prenosu, alebo zostať v celku a mať neobmedzenú veľkosť ( pri zálohovaní na Zip-jednotku a podobne ).
-Vylepšené prednastavenia všetkých volieb dátumových rozsahov v programe. 
-Doplnená možnosť v "Knihe pokladničných blokov" doplniť k pokladničným blokom aj záznam o výške nákladov na laboratórium s automatickým výpočtom čistého zostatku pre ambulanciu. Tak isto pri tlači pre vybraného pacienta, resp. obdobie sa spočítajú sumy úhrad, nákladov na laboratóriá a sumy čistých zostatkov pre ambulanciu . 
-Doplnená možnosť  v "Ambulantnej knihe" dvojklikom na vybraného pacienta prejsť priamo do karty pacienta, ak je už karta vytvorená.
-Doplnená možnosť  v "Dennom zúčtovacom doklade" zvoliť prehľad spracovaných pacientov aj bez ohľadu na poisťovne. ( Vhodné pre prehľad všetkých spracovaných pacientov za deň, alebo určité obdobie).

-Zobrazenie nastavenia spracovania dokladov ( Aktuálny lekár / Všetci spolu ) v Hlavnom panely - Zúčtovacie doklady s možnosťou okamžitého prepnutia spracovania, klikom na oznamovacie okienko. 
-Doplnená možnosť prepínania lekárov priamo v Hlavnom panely a tak isto aj v okne pre tvorbu dávky a v okne pre "C1 kapitačné stavy".
-V okne "Vyhľadanie pacienta" zlepšený prehľad obsahu poľa "Vyšetrenie", kde zobrazenie skáče automaticky na koniec, aby bolo vidieť najaktuálnejšie posledné záznamy.
-Doplnená možnosť zautomatizovaného návratu na predchádzajúcu legalizovanú verziu, v pripade, že sa užívateľ rozhodne po vyskúšaní ešte neupgradovať program.
MT : - Do programu "RECEPCIA" doplnená možnosť vstupovať do "Knihy pokladničných blokov" doplniť k pokladničným blokom aj záznam o výške nákladov na laboratórium s činnosťami ako v hlavnom programe. 

20.09.2001 : (verzia 5325)
- Doplnená možnosť tvorby kapitačnej dávky typ C-149 pre VšZP.
- Automatické odstránenie dogenerovaných neplatných výkonov pri štatistike.
- Doplnené zobrazenie poradia lekára na Hlavnom panely.
- Doplnené zobrazenie ambulancie lekára na Hlavnom panely.
- Doplnená možnosť zaznamenať do karty pacienta potrebu ošetrenia po vstupnej, resp. preventívnej prehliadke spolu s dátumom, ako aj záznam o vykonaní tohoto ošetrenia. ( Tieto údaje budú neskôr spracované pri štatistickom vyhodnocovaní, t.j. tieto záznamy po vykonaní ošetrenia nemažte, ale len prepíšte v prípade novej požiadavky na takýto záznam. )
- Doplnená možnosť využitia informácie o potrebe ošetrenia pri zostavovaní zoznamov na predvolavanie pacientov v okne "Predvolávanie pacientov".
- Doplnená možnosť tvorby cenníkov do čakárne pacientov aj pre lekárov s priamou platbou.
- Doplnená možnosť tvorby faktúry z pokladničného bloku, ak si praje pacient hradiť ošetrenie bankovým prevodom.
- Rozšírenie štatistiky o "Štandartné štatistické ukazovatele". Kompletné vyhodnotenie pre vyplnenie formulárov štatistického úradu.
- "Status protokoly" v štatistikách - nahrádzajú potrebu potvrdzovania súhlasu s dogenerovaním starých neplatných výkonov, len pre účely štatistiky.
- Možnosť tlače "Status protokolu" v "Štandartných štatistických ukazovateľoch".
- Doplnená možnosť nastaviť koordináty X,Y umiestnenia receptu na výstupe z tlačiarne.
- Doplnený filter pre výstup "Lekárskej správy" vo formáte  RTF. ( Pri prehľade tlače vo funkcii, "Ulož súbor", možnosť voľby cieľového formátu ).
- Doplnená možnosť priamo uložiť "Lekársku správu" ako dokument pacienta s názvom "LS_dátum_priezvisko_meno_rodnéčíslo.rtf". Dokument sa automaticky pridá do zoznamu dokumentov v karte pacienta.
- Pri otvárani karty pacienta pri zistení prítomnosti dokumentov a neprítomnosti RTG, prepne automaticky na položku dokumenty.
- Vylepšená možnosť plneautomatizovaného návratu na predchádzajúcu legalizovanú verziu, v pripade, že sa užívateľ rozhodne po vyskúšaní ešte neupgradovať program.
- Doplnená možnosť zadávať nové výkony aj pacientovi bez karty, ale zavedeného v ambulantnej knihe.
- Pri zmene rodného čísla pacienta (napr. opravy RČ, ktoré boli vynútené VšZP - doplňovanie nuly...) doplnené automatické prestavenie všetkých doteraz zaznamenaných výkonov pacienta na nové rodné číslo.
- Po vybratí lieku v recepte sa automaticky popisný text zapíše nie len do schránky pre ďaľšie možné použitie ako doteraz, ale aj do textovej časti receptu.
- Pri zoradovaní tabuľky liekov, kliknutím na názov želaného zoraďovacieho poľa, je zoraďovacie pole pre lepšiu orientovanosť farebne zvýraznené.
- Doplnená možnosť importovať nových pacientov priamo z kapitačnej dávky "Typ C - 148" (resp.149)
- Doplnená možnosť používať limity poisťovní dlhšie ako jeden mesiac (1,3,6,12 mesiacov). Pre správnu funkčnosť je však nutné správne vyplniť účtované (resp. uhradené) sumy poisťovniam za predošlé mesiace v rámci dlhodobejšieho limitu.
- Doplnená možnosť zaznamenať účtovanú sumu do spotreby pre výpočet limitov priamo pri vytváraní mesačného hlásenia, resp. faktúry.
- Vylepšená správa databáz - zjednodušené nastavovanie pohotovosti a spoluúčasti v bodovníku a protetike, a zjednodušené zadávanie typu doplatku.
- Doplnený výmenný list, pre odoslanie pacienta inému lekárovi. Možnosť volania z Hlavného menu, karty pacienta, jednorázovej návštevy a ambulantnej knihy.
- Hint (popiska) pre dokumenty a rtg v zoznamoch v katre pacienta. Pri dlhých názvoch  snímkov, prípadne dokumentov sa v malom okne stráca koncová časť nazvu. Po podržaní myši nad urezaným textom sa zobrazí v popiske plný text.

12.12.2001 : (verzia 5330)
- Pri zápise vyšetrení v karte pacienta sa automaticky zapíše dátum iba pri prvom vstupe. Pokial chcete zapísať z nejakých dôvodov ďaľší dátum s časom, použite novú funkciu cez pravé tlačítko myši "Zápis aktuálneho dátumu".
- Doplnená možnosť vytvorenia, jediným klikom, programových zástupcov na "Ploche", "Štart menu" a v adresáry "C:" ( Hlavné menu/Service )
- Doplnená možnosť hromadného presunu výkonov zvolenej poisťovne do ďaľšieho mesiaca pri prekročení limitu poskytnutého posťovňou.
- Doplnená možnosť servisného čistenia tabuliek fyzickým odstránením vymazaných záznamov.( Hlavné menu/Service )
- Pri výbere pacienta je zároveň prevádzaný výber a ponuka z kariet pacientov ako i z ambulatnej knihy.
- Doplnená možnosť nastaviť koordináty X,Y umiestnenia výmenného listku na výstupe z tlačiarne.
- Doplnená zobrazenie absolutnej veľkosti pamäte na Hlavnom panely.
- V okne pre tvorbu kapitačných dávok typu C-148 ( C-149 ) je tabuľka pacientov farebne rozlíšená na platných pacientov, s expirovaným dátumom a nezadaným dátumom dohody. Tento spôsob sprehľadňuje nedostatočnosť vo vyplnení kariet pacientov a umožňuje jednoduchšie zistenie tohoto nedostatku.
- Doplnená nová databáza pre zoznam inventáru ambulancie.

- Doplnená možnosť servisného nastavenia času počítača aj priamo z programu - Hlavné menu/Service .( Využité priame volanie systémového nastavovania)
- Doplnená možnosť vypnutia a zapnutia animácie a zvukov v programe - Hlavné menu/Nastavenia.
- Doplnená nová vlastnosť na upozornenie v prípade tlače dokumentov a nesprávnom výbere časového intervalu.
- Doplnený text tzv. „Poučenia pre pacienta" do "Dohody o lekárskej starostlivosti", ako súčasť vytlačeného formuláru.
- Doplnená možnosť pri zálohe na disketu ľahšie navoliť čiastočnú zálohu - Hlavné menu/Záloha.
- V údajoch lekára zjednodušenie - zjednotený región lekára a PZS.
- Korekcia záhlavia dávky VšZP - "región poisťovne, ktorej sa dávka odovzdáva" z položky 4 na položku 1. 

01.03.2002 : (verzia 5335)
- Doplnený nový typ sprievodného zúčtovacieho dokladu ( sprievodného listu ) na požiadanie SZP- 04.
- Pokladničný blok - na podnet auditorov účtovníctva doplnený "Register" a "Číslo zápisu do registra" ako doplnková informácia. Predvyplnenie hodnôt - Hlavne menu/Lekár
- Pri zapise vyšetreni v karte pacienta sa dátum s časom zapíše  pomocou F3, resp. cez pravé tlačítko myši, "Zápis aktuálneho dátumu".
- Pokladničný blok rozšírený o dátum a PZ pre každý výkon samostatne. Vhodné pri sumárnom zúčovaní viac návštev pacienta spolu.
- Pokladničný blok, doplnený "titul" k menu pacienta.
- Pre nový formát pokladničného bloku prispôsbená aj pokladničná kniha.
- Zvýraznenie expirovanej dohody s pacientom a upozornenie na nutnosť kontroly, resp. uzatvorenie novej dohody.
- Doplnená možnosť priamo z programu vyvolať národné nastavenia systému. Vhodné pri nastavovaní, klávesnice, použitej národnej meny, spôsob zápisu dátumov a čísiel….( Hlavné menu/Service ).
- Doplnená možnosť ku každému výkonu v bodovníku priradiť prislúchajúcu diagnózu, ktorá sa automaticky nastaví pri zadaní daného výkonu pri vyplňovaní výkonov v karte pacienta.
- Doplnená možnosť zadania najčastejšie používaných psč a príslušných miest do databáz. Tie sú potom využité pri zadávani v karte pacienta. Zadaním existujúceho psč je automaticky napísané príslušné mesto z tabulky „Mestá". Túto je možno naplniť v Hlavné menu/Databázy/Mestá alebo zavolať priamo z karty pacienta – malé tlačítko pri kolonke Psč.
- Doplnená vlastnosť odchytávania nových dvojíc Psč-Mesto s automatickou ponukou ich zápisu.
- Doplnená kontrola veľkosti databázy pokladničných blokov z následným upozornením a doporučením pre jej zníženie pri prekročení maximálneho doporučeného limitu 3MB.
- Doplnená možnosť hromadného mazania starých pokladničných blokov. Zaberajú neúmerne veľa miesta a zťažkopádňujú činnosť programu.
- Doplnená možnosť čítania lokálneho súboru XML pre zaznamenanie registračného kódu. Umožňuje súčasné používanie viacerých programov na jedinom počítačí. ( Napr. lekári-manželia môžu doma používať sučasne nezávisle dva programy bez vzájomného ovplyvňovania sa a každý je pritom hlavný lekár ).
- Doplnená nová vlastnosť - Pri vypĺňaní údajov odosielateľa v okne výkonov, hodnotou "K-kontrola" sa automaticky vyplnia aj následné dve polia s hodnotami poisťovne lekára a kódu lekára.
MT : - Pre nový formát pokladničného bloku prispôsbený aj program "RECEPCIA".
MT : - Doplnená možnosť ďaľším lekárom zdieľať IČO a pacientov hlavného lekára. Vhodné pri ambulancii so zamestnancami, ktorý pracujú na kvótu hlavného lekára.

01.06.2002 : (verzia 5340)
- Doplnená možnost vytvárať dávky pre poisťovne v novom formáte pre zasielanie elektronickou poštou. Predvyplnenie hodnôt identifikačného čísla PZS a kontaktnej osoby - Hlavne menu/Lekár.
- Doplnená možnosť tvorby sprievodného protokolu (sprievodného listu) pre opravnú dávku priamo po oprave dávky v "Prehliadači dávok".
- Doplnená možnosť tvorby kapitačnej dávky priamo pri zápise dávok výkonov, prírastkov a úbytkov, ako aj rozšírenie e-mailovej dávky o kapitačnú dávku.
- Rozšírená možnosť tvorby zoznamov pacientov na predvolanie o podmienku poisťovne a možnosť odfiltrovania pacientov bez zadaného dátumu.
- Doplnené rozhranie TWAIN pre volanie scaneru (scanerov) nainštalovaného na počítaci priamo z programu.
- Doplnená možnosť ukladat a spúšťať nielen RTG snímky - obrázky, ale aj animované záznamy z kamery s tým, že je priamo z karty pacienta zavolaný externý program (Player) na prehrávanie MPG, MPEG formátov, ktorý je s touto príponou v počítaci asociovaný.
- Testovacia doba novej verzie zväčšená zo 7 na 21 dní pre pohodlneší a plynulejší prechod.
- Doplnená možnosť tlače obsahu práve vytvorených dávok - Hlavné menu/Dávka+Faktúra/Tlač vybranej dávky.
- Faktúra - na podnet auditorov účtovníctva doplnený "Register" a "Číslo zápisu do registra" ako doplnková informácia. Predvyplnenie hodnôt - Hlavne menu/Lekár.
- Doplnená možnost vytvárať doklady pre všetkých lekárov s ohraničením na spoločnú odbornosť ako "Hlavný lekár". Vhodné pri viacerých lekároch a zároveň viacerých odbornostiach súčasne. - Hlavné menu/Nastavenia/Spracovanie dokladov a dávok.
- Rozšírená možnosť voľby zobrazovania/vypnutia pacientov z ambulantnej knihy pri výbere záznamu pacienta podľa mena ako aj podľa rodného čísla.
- Vylepšená následnosť zápisu jednotlivých výkonov do prehľadov a dávky, kde zoradovanie je vykonávane najprv podľa dátumu, potom v rámci dňa podla priezviska - abecedne a nakoniec v rámci pacienta výkony podľa PZ - poradia zubu. T.j. dodatočne dopísané výkony sa zaradia do logického sledu ošetrení.
- Doplnená nová vlastnosť - pri prijatí odoslaného pacienta od iného lekara sa pri následnom kontrolnom vyšetrení vyhľadá prvotné vyšetrenie a údaje o odosielajúcom lekárovi sa automaticky preberú z tohoto vyšetrenia. Ak program prvotné vyšetrenie nenájde, upozorní na tento fakt varovaním.
- Doplnený automatický zápis kódu ambulancie do sprievodného listu aj pre iného ako hlavného lekára.
MT : - Úprava (zrýchlenie) pre zvlášť pomalé siete spôsobom LCDB  - Hlavné menu/Nastavenia/sieťové.

01.12.2002 : (verzia 5345)
- Doplnenie možnosti tvorby dávky ako "Pohotovostný lekár". V dávke su odstránené príznaky "N" pre nekapitovaných pacientov. (Hlavné menu/Dávka/pri poisťovni 01 - Pohotovostný lekár)
- Zmena poradia mesta a ulice v karte pacienta pre rutinnejší zápis adresy.
-
Doplnená možnosť pri rýchlom výbere cez RČ/Meno umožniť aj výber z pacientov z amb. knihy.
- Doplnená možnosť prezerania "Tipov na dnešný deň" aj postupne.
- Doplnená možnosť zadávania vlastného dodatkového textu v pokladničnom bloku.
- Doplnenie nového servisného okna SQL-Runer na servisné kontroly a hromadné úpravy obsahov tabuliek.
( Hlavné menu/Service ).
- doplnená možnosť spustiť knihu pokladničných blokov pre práve spracovávaného pacienta priamo z karty pacienta.
- Doplnená možnosť v Knihe TP zadávat viac výkonov s jednakým kódom, ale rozličným textom (a rôznymi cenami).
- Doplnené, rozšírené zobrazenie dátumu poslednej návštevy a adresy pacienta v okne výberu podľa RČ/Mena.
- Rozšírená činnosť pri tvorbe novej karty pacienta zo záznamov v Ambulantnej knihe. Do vyšetrení v karte pacienta sa zosumarizujú všetky záznamy o jednotlivých vyšetreniach pre zvoleného pacienta obsiahnuté v Ambulantnej knihe.
- Doplnená možnosť v "Nastaveniach" zapnuť/vypnúť kontrolu veľkosti databáze pokladničných blokov, prípadne nastaviť kontrolovanú maximálnu doporučenú veľkosť.
- Doplnená možnosť v "Nastaveniach" zapnuť/vypnúť a nastaviť náhradu neexistujúcich dátumov vzniku (dohody) pri tvorbe kapitačnej dávky C-148 (C-149) typ STAV.
- V Prehliadači dávok doplnená možnosť porovnať kontrolnú kapitačnú dávku z poisťovne s aktuálnym stavom poistencov v programe a prípadne do kariet všetkych nájdených už cudzích pacientov vykonat upozorňujúci zápis na túto skutočnosť.
(Tlačítko pre porovnanie sa objaví až po natiahnutí kontrolnej kapitačnej dávky z poisťovne)
- Doplnená možnosť v okne v okne výberu podľa RČ/Mena zapnuť priebežné zobrazovanie pacientov s neexistujúcou resp. expirovanou dohodou.
- V Hlavnom Menu rozšírená informácia o počte pacientov o počet pacientov v ambulantnej knihe.
- Doplnená možnosť vyhľadávania textov v Termínovníku.
- Do Termínovníku doplnená možnosť tlače časenky na objednaný termín pre pacienta.
- Rozšírený rozsah pokladničneho bloku z 21 riadkov na 59 - ( Pokladničný blok na celú A4 stranu ).
MT :- Doplnená možnosť zadávania vlastného dodatkového textu v pokladničnom bloku.aj v programe "RECEPCIA".

01.03.2003 : (verzia 5350)
-Doplnená možnosť nového spôsobu účtovania ambulantných výkonov . V Nastaveniach doplnený výber pre účtovanie cez poisťovne, cez nákladový koeficient (ako doteraz), alebo vlastné ceny (tieto si každý môže(musí) individuálne do bodovníka nastaviť).
- V režime na priamu platbu možnosť zadávať počet ambulantných výkonov - napr. N03 počet 6 a PZ - 00 (netreba každý zadávať do samostatného riadku ako to vyžadujú poisťovne - N03 počet 1 a PZ pre každý sextant) .
- Doplnená kontrola výkonov V12 a V13 na hranicu 18 rokov s upozornením.
- Rozšírenie cenníkov pre režim činnosti 'vlastne ceny v bodovníku' (nie cez nákladový koeficient)
- Rozšírený pokladničný blok o počítanie cez 'vlastné ceny v bodovníku'.
- Rozšírená kontrola RČ (duplicity a dodane '0') ( Hlavné menu/Service/Dupl.RČ ).
- V štatistike premenovanie "Status protokolu" na "Chybový protokol" a doplnenie informácie o dátume zápisu vadného výkonu.
- Pri výbere pacienta farebné rozlíšené pozadie pacientov zvlášť bez dohody a zvlášť s expirovanou dohodou.
- V Dennom zúčtovacom doklade doplnený stĺpec Poisťovňa (pre lepšiu orientáciu a prehľad v pobočkách poisťovní).
- Zlepšená kontrola porovnánia ambulantných výkonov s databázou v prehľade výkonov (Možnosť ukončiť alebo pokračovať na daľší nájdený nesúlad, s informáciou aká je skutočná a zadaná hodnota bodov daného výkonu).
- V Termínovníku pri vyhľadávani reťazca v editovacom poli "Hľadaj" reakcia na klávesu Enter( simuluje klik na tlačitko HĽADAJ).
- Pri vyhľadávaní v Termínovníku ukázanie priamo na príslušné pole pri kliku v zozname najdených.
- Rozšírená kontrola vo výkonoch pri zadaní množstva a súčasnom nezadaní protetického výkonu..
- Zjednodušený prevod (hromadný import) pacientov z kapitačnej dávky do programu DESON. (Zautomatizovaný prevod diakritiky).
- Doplnená možnosť zálohy individuálneho nastavenia programu (všetky nastavenia a predvoľby, cesty k súborom, predvolené texty ...). ( Hlavné menu/Záloha/zaškrtávacie poľe - Záloha individuálnych nastavení ).
- Možnosť zapnút/vypnúť kontrolu existencie, prípadne expirácie dohody s pacientom.
- V katre pacienta doplnené tlačítka pre mazanie Rtg a dokumentov pacienta. (Pôvodne mazanie cez pravé tlačitlo myši zostáva)
- V Textovom editore/Tlačivách možnosť nastaviť cestu pre dokument cez Browse-dialogy
- MT :- V programe Recepcia rozšírené možnosti pri vyhľadávaní presne ako v Termínovníku hlavného programu.
- MT :- V programe Recepcia rozšírené možnosti účtovania z bodovníka s vlastnými jednotlivými cenami ako v hlavnom programe.
- MT :- Rozširenie zostavy programov o program pre samostatnú Rtg-komoru "DESON-RtgLab", umožňujúci prístup do databázy pacientov a manipuláciu s rtg snímkami, bez toho aby boli k nahliadnutiu zdravotné záznamy pacientov

01.07.2003 : (verzia 5355)
- Doplnená tvorba dávky 847 pre UZD.
- Doplnená možnosť predbežnej kalkulácie a tlače tejto predkalkulácie nákladov na ošetrenie.
- Do pacienta doplnené nové pole "Dôvod vyradenia", pre uchovanie informácie o dôvode preradenia karty pacienta do archívu.
- Doplnená možnosť pre každý protetický výrobok doplniť diagnózu. Pri vypĺňaní výkonov je táto následne použitá pokiaľ nebolo predtým vyplnené pole diagnózy iným kódom.
- Pri vkladaní RTG snímku detekuje program typ súboru a pri formáte BMP automaticky ponúkne prevod na JPG formát.
- Do sprievodného listu pridaná možnosť dopísať ďaľšie neštandartné prílohy.
- Uloženie zálohy priamo na disketu jedinym klikom na ikonu diskety v Hlavnom menu.
- Pridané značky zubov: KV- koreňová výplň (ako alternatíva VKK) ; "Koreňový čap so zásuvným spojom dolný/horný" ; "Korunka so zásuvným spojom v pravo/vľavo".
- Pri obnove dát načítanie a zobrazenie dátumu vytvorenia zálohy ako zabezpečenie proti použitiu nesprávnej, alebo starej zálohy.
- Fix PBI index  + vizuálne vylepšenie.

24.09.2004 : (verzia 5362)
- Odstranené nedostatky z verzie 5361 - zápis dohody do karty.
-
Doplnená tvorba dávky 843 a 847 pre UZD platná od 1.8.2004 (rozšírenie o Štát, ID pacienta, Pohlavie).
-
Doplnená tvorba dávky 151 a 153 pre VšZP platná od 1.8.2004 (rozšírenie o Štát, ID pacienta, Pohlavie).
-
Doplnená tvorba dávky 148 a 149 pre VšZP a UZD platná od 1.8.2004 (rozšírenie o Štát, ID pacienta, Pohlavie).
- Pri obnove dát načítanie a zobrazenie dátumu vytvorenia zálohy ako zabezpečenie proti použitiu nesprávnej, alebo starej zálohy.
- Rozšírená možnosť pri zápise vyšetrení v karte pacienta pre notoricky sa opakujúce zápisy používať 10 makier cez klávesové skratky. Nastavenie textov makier priamo pri zápise cez Ctrl+m, alebo z 'Hlavného menu/Nastavenia/Makrá pre vyšetrenia'. Použitie: priamo pri písaní textu vyšetrení a zvolení klávesovej skratky napr: Crtl+0 až Ctrl+9.
- Rozšírená možnosť po zápise Apollo dávky zavolať priamo z programu externý kryptovací program (dodaný a nainštalovaný podľa inštrukcií poisťovňe Apollo).
- Kniha TP zväčšená  a rozšírená o bližšie vyhľadanie pacienta podľa kritérií Priezvisko/Návrh/Odovzdanie/Rodné čislo.

- Rozšírené vyhľadávanie v Termínovníku o dátumové ohraničenie.
- Rozšírenie o možnosť tlače multičasenky pre pacientov s viac termínmi.
- V knihe TP, poradie zuba (PZ) presunuté priamo za meno pacienta pre lepšiu prehľadnosť.
- Databáza liekov rozšírená o ceny liekov (koncové, ceny ZP a doplatky) ako aj o druhy balení a účinnú látku.
Pri režime priamych platieb nahradenie rodného čísla identifikačným číslom, následná zámena vo všetkých súvisiacich dokumentoch
- Doplnená možnosť hromadnej tlače pokladničných blokov v zadanom intervale dátumov,
- Doplnená možnosť hromadného prečíslovania pokladničných blokov , zadanom intervale dátumov
- V režime priamych platieb možnosť prejsť po voľbe pacienta priamo do výkonov pre pacienta,
- Pri zadávaní údajov v zakladnej karte pacienta zlepšená funkcionalita prechodu na ďalší údaj pomocou ENTER
- Rozšírenie zobrazovania údajov v databáze liekov o ďalšie informácie a možnosť zotrieďovať tieto informácie kliknutím na záhlavie stĺpca tabuľky.
- V servise doplnená možnosť novej indexácie dôležitých tabuliek programu (upratovanie dat v tabuľkách)

27.01.2005 : (verzia 5365)
- Doplnený bodovník podľa liečebného poriadku platného od 1.1.2005.
- Doplnená kontrola bodovníka v oddiely Databázy.
- Po prvom spustení programu vykonajte následovnú činnosť.: Vstúpte do oddielu databázy, zvoľte bodovník a kliknite na tlačidlo kontrola.

- Doplnená kontrola dávok voči bodovníku pre výkony zadané po 1.1.2005.
- Doplnená možnosť vytvárať dávky pre EURO poistencov samostatne pre každého poistenca, alebo skupinovo pre všetkých poistencov – pridané samostané tlačidlo EURO dávky.
-
Po vytvorení dávky pre poisťovňu zobrazí počet ošet1rených pacientov vo zvolenom období
- Doplnená tvorba davky 148 a 149 Stavy pre UZD a VšZP platná od 1.8.2004 (Stat, ID pacienta, Pohlavie) v oddiely kapitačné stavy C1.
- Vytváranie záloh dat pre veľkokapacitné média vo formate ZIP.
- Identifikácia zálohy Zip dátumom a časom.
- Obnova dat z formátu ZIP.
- Priama tlač pokladničného bloku zo záložky výkony – treba stlačiť SHIFT klávesu pri kliknutí na pokladničný blok.
- Automatické vystavovanie hlásenia o preventívnej prehliadke pri zadaní výkonu D02 a následnom potvrdení. Hlásenie o preventívnej prehliadke možno vytvoriť aj v režime prezerania výkonov ( vo vykonoch zvolena možnosť Všetky výkony u pacienta) pacienta. V tomto prípade sa vytvorí potvrdenie k poslednej prehliadke.
-
Opravená štatistika- pri výkonoch s rôznymi cenami v sledovanom období sa výkony sumarizujú aj podľa jednotkovej ceny – pre priame platby.
- Opravený výpočet ambulantného koeficientu.
- Pri prvom spustení novej verzie sa vytvára záloha pôvodnych dat a predchádzajúcej verzie programu.
- Doplnená jednorázová návšteva pri režime Priamych platieb.
- Ošetrenie updatu databáz v sieťovej verzii.
- Výrazné zobrazenie aktuálneho lekára.
- Doplený import pacientov z davky C148 – možnosť voľby lekára, ku ktorému budú importovaní pacienti priradení, resp. datum vzniku a dátum dohody.
- Ošetrená tlač pokladničných blokov – spotreba systémových zdrojov počítača.
- Rozšírená možnosť prehľadu stavov pacientov o zoznam EURO poistencov.
- Zmena identifikácie EURO poistencov. Pre identifikáciu EURO poistenca je rozhodujúce, či má daný pacient vyplnený štát (môže byť aj SVK –Slovensko).

27.02.2005 : (verzia 5366)
- Hlásenie o preventívnej prehliadke rozšírené aj na výkony D01,D02a,D05 a D06.
- Doplnená možnosť vypnúť kontrolu DIAGNOZA-VYKON pri zadávaní vyšetrenia. Voľba je prístupná cez nastavenia.
- Doplnená možnosť označovať pacientov v termínovníku farebne pomocou pop up menu – kliknutie pravým tlačidlom myši. Definiciu jednotlivých farieb treba previesť v sekcii Nastavenia.
- Pri zápise Dohody možno voliť lekára, pre ktorého bude dohoda s pacientom platná.
- Doplnený kalendár na definovanie voľna a sviatkov v terminovníku. Nastavenie kalendára je možné v sekcii Databázy.
- Doplnená možnosť definovania zľavy alebo príplatku pre každú lekárom definovanu skupinu. V prípade, že skupina má zadefinovanu zľavu alebo príplatok, prejaví sa to pri tlači pokladničného bloku. Nastavenie zliav je možné v sekcii Databázy.
- Vyhľadávanie výkonov pri priamych platbách s rozlíšením malých a veľkých písiem.
- Do pokladničného bloku je tlačená aj LDS.(Lekarom definovaná skupina)
- Z ambulantnej knihy je možno zapisovať priamo výkony pacienta.
- Doplnené zvačšené rozlíšenie v niektorých moduloch, ak to pripúšťa nastavenie monitora.

01.05..2005 : (verzia 5370)
- rozdelenie dávky pre preventivne prehliadky a ostatne
- tvorba storno faktúry k už vystavenej faktúre v sekcii sprievodný list.
- dátum preventívnej prehliadky je nastavený podľa dátumu jej skutočného vykonania
- nový zoznam liekov – Apríl 2005 
- úprava tvorby dávky pre EUROPOISTENCOV
- modifikácia termínovníka  -  farebné označovanie a kopírovanie mien posledne zvoleného pacienta
- zmena zadávania protetiky pri priamych platbách (možnosť zmeny ceny)
- modifikácia sprievodného listu pre Spoločnú ZP
- modifikácia zubného kríža- možnosť hromadného mazania značiek v režime opravovania
- lekárska správa - zosúladenie náhľadu a tlače
- adresár – doplnený výber podľa telefónnych čísiel
- rozšírenie vyhľadávania pacientov
- úprava výmenného lístka v náhľade aj v tlači
- ambulantná kniha radenie podľa dátumov

03.06.2005 : (verzia 5371) (3)
- úprava tvorby dávky pre združenie poisťovni
- vymazanie obsahu dávky pri zmene druhu dávky
- úpravy v grafickom zobrazení pri tvorbe dávky

 29.07.2005 : (verzia 5372) (10)

 POZOR : Zmena kódov poisťovní.

  Od 1.6.2005 poisťovňa 04 SZP     mení kód na 21.
  Od 1.7.2005 poisťovňa 01 VšZP   mení kód na 25.
  Od 1.9.2005 poisťovňa 06 Apollo mení kód na 24.
  Od 1.10.2005 poisťovňa 14 Dôvera mení kód na 23

Po prvom spustení programu si nezabudnite vyplniť údaje pre poisťovne s novými kódmi v sekcii databázy-poisťovne.

 Postup prevodu pacientov do poisťovne s novým kódom:

Servis -> Prevod pacientov do novej poisťovne – následne zvoliť číslo pôvodnej poisťovne a číslo novej poisťovne – povoliť zmenu – Vykonať zmenu. Túto operáciu je možné vykonať aj cez Kapitačné stavy. Pred touto operáciou si vykonajte bezpečnostnú zálohu.

Postup prevodu výkonov do poisťovne s novým kódom:

Servis -> Presuny výkonov  –> Presun výkonov medzi poisťovňami - následne zvolit číslo pôvodnej, číslo novej poisťovne a dátum, od ktorého sa majú výkony presunúť na novú poisťovňu – vykonať zmenu.  Pred touto operáciou si vykonajte bezpečnostnú zálohu, ak ste ju neurobili v predchádzajúcom kroku.

Postup prevodu cien protetiky do poisťovne s novým kódom:
Databázy ->Protetika - Funkcie. Následne sa riaďte podľa pokynov na obrazovke.

- úpravy v databáze poisťovní – doplnene poisťovne s novými kódmi.
- doplnené DIČ do poisťovní, ktoré je následne tlačene aj do faktúry.
- zmena voľby poisťovní pri tvorbe dávke.
- zmena voľby poisťovne pri dennom výkaze A1.
- zmena voľby poisťovne v mesačnom výkaze A2.
- kapitačné stavy rešpektujú poisťovne s novými kódmi.
- limity a kontrola limitov akceptujú nové kódy poisťovní.
- rozšírené servisné funkcie o možnosť prevodu pacientov a výkonov do novej poisťovne.
- rozšírený cenník protetiky o nové poisťovne.
- dávka pre EUROPOISTENCOV – úprava.
- pri spracovávaní údajov, ktoré sú závislé na kóde poisťovne, sú spracovávané údaje len pre poisťovne, ktoré sú navolené v databázach.

22.08.2005 : (verzia 5374) (1)
- Zmena generovania dávky pre poisťovňu VšŽP kód 2500.

 17.11.2005 : (verzia 5375) (12)  
- doplnenie tvorby dávky 901
- rozšírené predvolávania pacientov o možnosť vyhľadávania pacientov s preventívnou a bez preventívnej prehliadky v časovom období
- doplnený dispenzár u pacientov
- úprava zápisu rtg snímok podľa dátumu a oprava názvu adresára podľa aktuálneho Mena, Priezviska a RC
- oprava zobrazenia odosielateľa aj pre poisťovňu 25xx
- úprava Nastavení - pri vypnutí cez poisťovne sa všetky nastavenia pre poisťovne (Rozšírene II) odstránia.
- pre lepšiu názornosť lekár 1 červeným ostatní modrým.
- úprava nastavenia pre poskytovatela ZS
- úprava zobrazenia odosielateľa pri všetkých poisťovniach
- úprava vyhľadávania pacientov podľa povolania, tel. čísla
- úprava vyhľadávania v adresári
- rozlíšenie výkonov pri priamych platbách podľa veľkosti písmen

 28.03.2006 : (verzia 5377) (17)
-
doplnená možnosť používať výkony D00 a D07 s nulovou hodnotou bodu. Tieto výkony sú potrebné zadať, ak mal pacient preventívnu prehliadku v minulom roku u iného lekára. Presné použitie týchto výkonov je špecifikované jednotlivými poisťovňami.
- ak nemal pacient v uplynulom roku preventívnu prhliadku, bola doplnená možnosť prechodu do režimu priamych platieb prostredníctvom dialogovej výzvy. Pred použitím režimu priamych platieb si overte, či  máte správne nastavené ceny ambulancie pre priame platby, lebo na základe týchto cien sa vystavuje pokladničný blok a nie na základe bodového ohodnoptenia výkonu. Kontrolu možete vykonať v databázach, pričom je potrebné v „Nastavenia“  sa prepnúť manuálne do režimu priamych platieb. Nezabudnite si po prípadnej kontrole prepnúť späť režim pre poisťovne, ak nepracujete trvale v režime priamych platieb.
- Limity rozdelené na ambulantné výkony bez preventívnych prehliadok a ambulantné výkony pre preventívne prehliadky. V poisťovniach sa zadáva len celkový limit poisťovne.
- v „Predvolávaní pacientov“ možno zadať kritérium s preventívnou prehliadkou, alebo bez preventívnej prehliadky v časovom období, resp. do určitého dátumu.
- oprava tlače cenníkov pre poisťovne s novými kódmi
- doplnená možnosť vytvoriť sprievodný list pre štatistickú dávku 901
- úpravy v generovaní štatistickej dávky 901 – doplnený kód lekára na veľkosť 13 znakov.
- dávku 901 je možné si prezerať cez „Prehliadač dávok“
- úprava voľby časového intervalu pri tvorbe dávok resp. mesačnom výkaze. V niektotých prípadoch nebolo možné navoliť rok väčší ako 2005
- úprava designu v časti „Nastavenia“. Niektoré položky boli presunuté medzi záložkami Rozšírené I a Rozšírené II
- úprava výpočtu údajov pre sprievodný list - nesprávne zohľdnené nové kódy poisťovní
- oprava textu faktúry pre europoistencov – nesprávne bol zadávaný sumár protetických výkonov
- oprava textu faktúry len pre preventívne prehliadky – vypustený nadbytočný  text.
- v „Servisných funkciách“ doplnená možnosť o nastavenie dátumu poslednej návštevy na základe gzáznamov o zapísaných výkonoch pri pacientovi.
- v „Servisných funkciách“ doplnená možnosť o indexovanie tabuliek – odstránenie problémov s vyhľadávaním niektorých záznamov.
- v „Servisných funkciách" doplnená možnosť hromadnej zmeny rodných čísiel zakončených nulou a priznaných pred rokom 1953 na pôvodnú hodnotu – vypustenie prebytočnej nuly. Oprava sa vykonáva pri pacientovi ale aj pri jeho výkonoch.
- v hlavnom menu bolo doplnené tlačidlo pre Archív pacientov – uľahčenie prístupu
- odstránená informácia o kontrole využitia pamäte a vyžitia systémových zdrojov v PC
- optimalizácia použitia zdrojov a optimalizácia modulov programu za účelom zvýšenia rýchlosti najmä na slabších počítačoch.

 30.01.2007 : (verzia 5385) (17)
- Indikátory kvality podľa Vestníka čiastka 13-17 MZSR zo dňa 10.5.2007.
-
V servisných funkciách je doplnená možnosť o zotriedenie zoznamu pacientov podľa mena a priezviska
-
Výber liekov podľa kódu lieku a doplnenie balenia do receptu
-
Protetické štíky podľa vyhlášky MZ SR z 2.10.2006
-
Rozšírená grafická štatistika pre stomatologické a protetické výkony v rámci mesiaca.
-
Nový zoznam liekov s platnosťou od 1.4.2007
-
Spresnenie výpočtu limitov pri nových poisťovniach
-
Zmena štartu programu (problém bol pri štarte na niektorých verziach Windows 98)
-
Zmenšenie veľkosti Update balíčka – rýchlejšie stiahnutie z www.
-
Pri kopírovaní riadku vo vyšetreniach vznikala chyba ohľadne neplatnosti dátumu. V súvislosti s touto úpravou program akceptuje v bodovníku rovnaké výkony s rôznymi diagnózami.
-
Zálohovanie v sieťovej verzii povolené, aj ak pracujú klientské počítače
-
Zohľadnenie koeficientu náročnosti do dávok.
-
Úprava ceny protetiky v dávke - vždy na dve desatinne miesta
Upozornenie: Skontrolujte si, či máte nastavený oddelovač desatinných miest v systéme Windows na desatinnú bodku. Niektoré poisťovne vyžadujú, aby v dávkach pri desatinných číslach bola oddeľovacia bodka a nie oddeľovacia čiarka. Postup najdete tu.

Pre režim poisťovní
-
Pri tvorbe dávok ak program zistí, že máte v systéme Windows nastavený desatinný oddeľovač čiarku, môžete tento desatinný oddeľovač zmeniť priamo v programe za bodku. Zmena je platná len do skončenia programu Deson Dental.  Po reštarte programu bude nastavená opäť pôvodná hodnota desatinného oddeľovača. Postup na trvalu zmenu je popísaný vyššie.
-
Nové dávky pre špecializované vyšetrenia.
-
Prehliadač dávok akceptuje aj nové typy dávok.
-
Zúčtovacie doklady podľa nových dávok.
-
Rozšírená kontrola bodovníka.
-
Výpočet ceny pre poiťovňu UNION podľa jej predpisu.
-
Vyriešený problém s netlačením niektorých dokumentov.
-
Umožnený prevod pacientov a výkonov aj na nové poisťovne.
-
Odstránený problém so zapisom výkonov z ambulantnej knihy.
-
Denny, mesačný zúčtovací doklad s novým kódom lekara.
-
Menný zoznam pacientov s novým kódom lekára.
-
Faktúra pri pokladničnom bloku s novým kódom lekára.
-
Umožnenie len čiernobielej tlače v nasledovných dokumentoch : Lekárska správa, denný a mesačný zúčtovací doklad, menný zoznam pacientov. Čiernobiela tlač sa nastavuje v Nastaveniach->RozšíreneII->Čiernobiela tlač dokumentov na pripojenej tlačiarni.
-
Úprava vzhľadu sprievodného listu
-
Lekárska správa generovaná s novým kódom lekára.
-
Odstránený problém pri obnove dat zo ZIP zálohy - data neboli obnovené.
-
Odstránený problém pri identifikácii disketovej jednotky v systéme Windows 98
-
Odstránený problém pri dennom a mesačnom sumáre – nezohľadňovali sa  nové poisťovne.
-
Zmena v faktúre - dátum uhradenia posunutý z 15 na 30 dní, zmeny textov vo faktúrach
-
Pri priamych platbach sa zobrazovali v protetike aj údaje cien poisťovní
-
Zobrazenie skupín výkonov v bodovníku (zoradenie podľa skupín bude doplnené v ďalšej verzii)
-
Zobrazenie skupín výkonov v protetike (zoradenie podľa skupín bude doplnené v ďalšej verzii)
-
Pri zadávaní protetických výkonov sa nesprávne identifikovala cena protetického výkonu pre nové poisťovne
-
Odstránený problém pri štarte pri prvotnej inštalácii alebo update programu – zobrazovali sa neodôvodnene chybové hlásenia.
-
Oprava kontroly pri potvrdení zadaných výkonov. Nebolo možné zadať výkony pre nové poisťovne.
-
Zadávanie limitov pre nové poisťovne.
-
lač dohody s novým kódom lekára. V „Nastavenia“ treba povoliť položku „Použiť nový kód lekára - od 1.1.2007
-
Tlač receptu s novým kódom lekara. V „Nastavenia“ treba povoliť položku „Použiť nový kód lekára - od 1.1.2007
-
Pri update programu na klientskej stanici v sieťovej verzii je vypustená časť kontroly, ktorá spôsobovala zobrazenie hlásení o nemožnosti zmeniť polia v tabuľkách.
-
Úprava formulára pre lekára. Doplnenie nových údajov platných od 1.1.2007 (kód lekára a kód PZS) , zmena designu formulára.
-
Doplnenie zoznamu poisťovní o pisťovne Union a Európska zdravotná poisťovňa. Vyplňte si údaje k poisťovniam.
-
Doplnenie ceníka poisťovní o nové poisťovne.
-
Zmena zadávania údajov pre poisťovne – nový formulár so zviditelnenými všetkými údajmi, ktoré je možné upravovať.
-
Rozšírenie o nové typy dávok 751 a 748 podľa metodických pokynov UDZS.
-
Možnosť voľby tvorby dávok za rok 2006 s pôvodnými a novými kódmi lekára a PZS.
-
Rozšírenie údajov o cene za bod pri poisťovniach (UNION zaviedol 3 rôzne ceny za bod)
-
Úprava volby regionu poisťovne pri tvorbe dávok.
-
V karte pacienta možno pri zápise vyšetrení využívať kopírovanie cez schránku Windows.
-
Zmena v identifikácii národného prostredia nutného pre bezproblémový beh programu.
-
Zaradenie stomatologických výkonov do cenových kategórii podľa požiadavok poisťovne UNION
-
Zrýchlenie štartu programu a stabilizácia jeho činnosti v súvislosti s prechodom na novú technológiu využívajúcu vlastnosti Windows XP- Vista.

 06.11.2007 : (verzia 5386) (13)
- Nové lieky platné od 1.10.2007.
-
Rozšírená grafická štatistika pre stomatologické a protetické výkony v rámci mesiaca
-
Oprava pri presune pacienta do archivu - znova možnosť zadať dovôd vyradenia vlastným textom.
-
Opravený počet riadkov v dávke pre sprievodný list
-
Vypnutie orámovanie pri tlači receptu na originálny blanket.
-
V servisných funkciach je doplnená možnosť o zotriedenie zoznamu pacientov podľa mena a priezviska
-
Výber liekov podľa kódu lieku a doplnenie balenia do vyberového zoznamu a do receptu,
-
Recept a výmenný lístok s titulom pacienta
-
Export fakúry,receptu, výmenného lístka, predkalkulácie a pokladničného bloku vo formáte PDF - možnosť uložiť dokument.
-
Tlač výmenného lístka na originálny blanket.
-
Možnosť vypnutia orámovania na faktúre - zrýchlenie tlače faktúry
-
Doplnenie označenia prevádzky zdravotníckeho zariadenia na tlačive faktúry.

 14.03.2007 : (verzia 5388) (7)
- Úprava generovania dávky pre kapitačné stavy 748
- Uprava generovania sprievodného listu pri dávke o preventívnych prehliadkach
- Termínovník je rozdelený v časovom intervale 15 minút.
- Zmena pri generovaní dávok. Niektoré poisťovne požadujú výkony D00 vkladať do dávky s riadnymi vyšetreniami. Pri tvorbe dávky je zahrnutá i táto možnosť.
- Upravená tlač receptu podľa nového formulára.
- Doplnená možnosť ukladať recept ako dokument pacienta.
- Možnosť spísania dohody aj v režime priamych platieb.

 09.07.2008 : (verzia 5390) (6)
- Podpora meny Euro – V Servisných funkciách na záložke Servis EURO je možné zapnúť resp. vypnúť podporu pre EURO. Po update je automaticky zapnutá podpora EURO. Konverzný kurz je nastavený a netreba ho meniť.
   - Pokladničný blok doplnený o celkovú sumu v EURO
   -
Predkalkulácia doplnená o celkovú sumu EURO
   -
Faktúry doplnené o celkovú sumu EURO
   -
Ceníky doplné o ceny v EURO
   -
Rozšírenie Servisných funkcii o stanovenie nových cien podľa prepočtu . Je možné zmeniť ceny ambulancie podľa troch zvolených kritérii. Táto funkcia je len pomocná, možno s jej pomocou nastaviť ceny ambulancie tak, aby ceny v EURO boli bez centov. V niektorých prípadoch nie je možné stanoviť novú cenu tak, aby odchýlka nebola 1 cent. Po prepočte je možné kedykoľvek vrátiť pôvodné údaje. Ak si stanovíte nové ceny, skontrolujte si ich podľa cenníka, či Vám vyhovujú.
-
Pri vyhľadávaní pacientov je priezvisko a meno pacienta zoradené podľa abecedy.
- Doplnené nové lieky s platnosťou od 1.7.2008.

 28.12.2008 : (verzia 5395.1) (1)
- Plná podpora programu pre EURO. Program môže pracovať v režime SKK alebo EURO. Pri upgrade je automaticky vykonaný prepočet korunových údajov na údaje EURO. Prepinanie medzi režimami je prostredníctvom prepínača v „Nastaveniach“ v záložke “Nastavenia pre EURO“. V režime EURO sú všetky peňažné údaje zobrazované v EURO. V režime práce pre poisťovne sú dávky vytvárané v EUR a údaje sú automaticky prepočítavané na EUR, aj keď boli zadané v SKK. EURO je zobrazované na všetkých výstupných dokumentoch (pokladničný doklad, faktúry, predkalkulácia). V režime SKK pracuje program ako doposiaľ.

* 07.07.2010 : (verzia 5400.15)
-Verzia programu 5400 je spoplatnená. Neposielajte úhradu, pokiaľ neobdržíte faktúru. Platby vopred sa nám ťažko dohľadávajú a párujú.
Pozor : Od 1.1.2010 platia nové ceny – Update 25 .
Žiadosť o nový legalizačný kód posielajte pokiaľ je to možné prostredníctvom SMS v tvare KOD DENTAL MenoLekára. Meno lekára je dôležité, lebo množstvo z Vás zmenilo tel. číslo a potrebujeme Vás identifikovať.

Niektoré z dôležitých noviniek:


MT : Multilicencia - úpravy naviac pre klientov používajúcich program v sieťovej verzii.