Pokiaľ  Vám Váša servisná firma nenainštalovala prepojenie elektonickej pokladne s PC, postupujte podľa tohto návodu.

Stiahnite si ovládač pre USB pre PC z tejto adresy : www.deson.sk/Pokladne/mira_usb_driver.zip

Stiahnite si komunikačný program s PC : www.deson.sk/Pokladne/setupwinecrcom50.0.7_firmwarec_en.zip

Na PC si vytvorte adresár : c:\Ditron a do tohto adresára rozipujte obsah súboru mira_usb_driver.zip a setupwinecrcom50.0.7_firmwarec_en.zip.

Registračnú pokladnicu zapnite a pripojte k PC.

Spustite program program c:\Ditron\FT232R VCP Driver\ CDM 2.04.16.exe

Následne zvoľte Správu počítača – pravým klikom na Tento počítač  a voľba Spravovať.

Zvoliť Správcu zariadeni a v tomto PORTY (COM a LPT).

Mali by ste vidieť

Po dokončení inštalácie si zapamätaje COM port – v našom prípade COM5.

Ak číslo portu je väčšie ako COM4, nastavte následovné:

Kliknúť na pravým tlačidlom USB Serial port(COM5) a zvoliť Vlastnosti a zvoliť Port Settings a následne Advanced

Zvoliť voľný port – v našom prípade COM2 a potvrdiť.

Po dokončení inštalácie si zapamätaje COM port – v našom prípade COM2.

Spustite program C:\Ditron\ SetupWinECRCom50.0.7_FirmwareC_EN.exe ako Správca- Administrator.

Konfigurácia:

Spustite program c:\Program Files (x86)\Ditron\WinEcrCom 50.0.7\Utilities\WinEcrConf.exe

Nastavte následovné:

 

A stlačte OK a Chuidi.

Spustite program c:\Program Files (x86)\Ditron\WinEcrCom 50.0.7\Utilities\WinEcrConf.exe

Následne vyplniť ďalšie nastavenie podľa obrázku:

A stlačíme tlačidlo  Aggiorna a následne Chiudi.

 

Overenie pripojenia pokladne k PC – toto je nezávisle od programu DESON Dental.

Presvedčte sa či máte pokladňu zapnutú a pripojenú ces USB k počítaču.

 

Spustite program DemoVB umiestený na pracovnej ploche.

 

 

Po naštartovaní programu zvoľte Logiský port :

 

A zvoľte OPEN. Pri uspešnom pripojení pokladne k PC dotanete následovný stav:

 

 

 

Kde zelené pole v ľavom dolnom rohu signalizuje úspešné pripojenie k PC.

 

Otestovanie prevádzky:

Spustite program c:\Program Files (x86)\Ditron\WinEcrCom 50.0.7\Drivers\ SoEcrCom.exe

Overenie functionality:

Otvorte notepad.exe

Vložte následujúci text:

 

KEY SET

FUNCTION NUMBER=9999, FUNC=CONF

FUNCTION FUNC=CONF

 

CLEAR       

 

KEY REG  

 

SALE DPT=1,PRICE=110         

SALE DPT=2,QTY=6,PRICE=120   

SALE DPT=3,PRICE=130,DES='CANCELLERIA'

 

 

PERCA RATE=10,SUBTOT

CLOSE TENDER=3, AMOUNT=100

CLOSE TENDER=5, AMOUNT=100

CLOSE TENDER=1 

 

KEY SET

FUNCTION NUMBER=8888, FUNC=CONF

FUNCTION FUNC=CONF

 

A dajte ho uložiť do adresára : C:\DESON\Pokladna\ Online.txt

 

Pokladňa by Vám mala vytlačiť skúšobný text.

 

Týmto spôsobom máte pripojenú pokladňu nakonfigurovanú.

 

Spôsob použitia v programe DESON Dental bude uvedený neskôr.