Postup pri prevode programu na vyššiu verziu (upgrade).

  1. Spustite aktuálnu verziu programu a urobte zálohu na pevný disk, ako i na disketu a zatvorte program.
  2. Z internetu zo stránky súbory na stiahnutie (alebo priamo z tejto stránky) stiahnuť súbor UpDental5400.exe na pevný disk vlastného počítača a spustiť.

 

 

 

 

 

.