Podrobné informácie nájdete v Nastaveniach pri voľbe Virtuálna pokladnica

 

Z tejto voľby si môžete vygenerovať súbory tovarov pre používanie virtuálnej pokladnice.

 

Použitie virtuálnje pokladnice je jeddnoduché. Z voľby pri Účte alebo pri Pokladničnej knihe zvolíte v oddely Pokladnica voľbu Spustiť.

Následne postupujte podľa užívateľského návodu k virtuálnej pokladnici.