Záručné podmienky a všeobecné ustanovenia.

  1.  Dodávateľ pre funkčnosť programu výžaduje splnenie minimálnej konfigurácie hardware a kompaktibilitu s : Pentium 100, 32 MB RAM, VGA color monitor, 1,44 MB FDD, 40 MB HDD, grafickú kartu pre viac ako 256 farieb  pri rozlíšeni 800 x 600 bodov, Windows95/98 slovenský, alebo český.
  2. Dodávateľ garantuje údržbu (upgrade) programu vzhľadom na zmeny celoštátne platných predpisov, pričom dohoda o úhrade bude predmetom dodatku k zmluve, resp. novej zmluvy.
  3. Odberateľ súhlasí s funkčnosťou programu a nenárokuje si žiadne ďaľšie požiadavky.
  4. Školenie na obsluhu programu je možné dohodnúť s dodávateľom. Poplatok za toto školenie je 1000.- Sk/hod. plus cestovné náklady. ( Školenie trvá približne 3 hodiny.)
  5. Dodávateľ nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré boli upravované iným spôsobom ako umožňuje program.
  6. Dodávateľ nezodpovedá za nedostatky a škody spôsobené poruchou hardware, nezodpovedajúcou inštaláciou alebo nesprávnou obsluhou. Za odstraňovanie takto spôsobených chýb si dodávateľ účtuje 1000.- Sk/hod. plus cestovné náklady.
  7. V prípade neuhradenia faktúr dodávateľ negarantuje údržbu a opravy programu, pričom môže dôjsť k zablokovaniu funkčnosti častí alebo celého programu.
  8. Zakúpením a úhradou odberateľ vyjadruje súhlas s týmito podmienkami.